Rychl vyhledvn

Reklama

Aktuln informace

28.01.2021

Tiskov zprva:

Spolenost AEC, pedn poskytovatel kybernetickho zabezpeen, nabz efektivn vzdlvac program pro zamstnance firem a instituc. Nov zaala v rmci svch slueb security awareness vyuvat nstroje americk platformy KnowBe4.

Dky vyuit novch nstroj mohou nyn klienti AEC spnji elit kybernetickm tokm, vetn falench e-mail nebo podvodnch telefont.

Detail zprvy...

24.12.2020

PJEMN PROIT VNONCH SVTK,

HODN ZDRAV, TST A POHODY

V NOVM ROCE 2021

21.12.2020
Jak u se stalo tradic, je i letos pro tene a pznivce naeho serveru pipravena elektronick knka, tentokrt s nzvem Vytren listy, kterou napsal bval tiskov mluv SVS R Josef Duben.


20.11.2020
Pestoe dokeme vytvet a vyuvat modern technologie, n mozek se stle d zkladnmi instinkty, a proto jsme schopni uvit emocionlnm textm ped skutenost.

Pro tomu tak je, vysvtluje nov kniha Petra Nutila nazvan Jak neztratit rozum v nerozumn dob.

Pe se v n o falench pedstavch, iluzch a pedsudcch, kter mme o svt, druhch lidech i sob samch.

Knihu mete objednvat napklad na strnkch vydavatele Grada.


12.10.2020

Dobr zprva pro irokou veejnost, zejmna pro ty, kte se chtj nco dozvdt o potaov bezpenosti.

Pvodn plnovan akce CYBERSHOW, kter se mla konat v ter 13. 10. 2020 v Dom kultury v Ostrov, bude penena on-line a bude tak pstupn irok veejnosti. Mete se tak v pohodl svho domova a zajmavou formou dozvdt zajmav informace o nstrahch, kter na vs v dob internetov ekaj.


Kdy: ter 13.10.2020 od 17 – 19 hodin

Kde: na tchto facebookovch profilech

https://www.facebook.com/InternetemBezpecne

https://www.facebook.com/mestoostrov/

https://www.facebook.com/mpostrov/

https://www.facebook.com/karlovarskoonline/


Prvn akce Cybershov se konala ped rokem a velmi zajmavou a nzornou formou oba akti pedvedli divkm rzn pastiky a zludnosti, kter na n mohou tonci pout.

Jako upoutvku si mete prohldnout krtkou report z losk akce.

02.09.2020

T-MOBILE a OPERO zvou na diskuzn veer.

Termn: 8. z od 18:30 hod.

Msto konn: Opero, Salvtorsk 931/8, Praha 1

Vstup je po pedchoz registraci zdarma.

07.05.2020

Rada synovce o COVID19
Pozor na telefonn slo z Maarska - za pjem hovoru faktura / Nepijmej telefont z tohoto sla, jsou to heki
Facebook - copyright na profil
FACEBOOK - Nepijmejte dost o ptelstv od tto osoby
Windows live aktualizace

Starosta odmtnul zkaz vepovho
Recyklovan mlko
Zpoplatnn Facebooku
Krev pro dt s leukmi B-Rh - nor 2019
Kontrola aktivnho tu Facebooku etzovou zprvou


Pochopiteln se ly rzn zaruen zprvy a tipy o SARS-CoV-2 a COVID-19.

Na strnkch MZR vnovan koronaviru najdete tak st nazvanou Mty a fakta, kde jsou nkter fmy uvdn na pravou mru.

Velmi pkn shrnut je na strnkch E-bezbe v lnku Dezinformace v dob koronavirov, co se ilo a o COVID19.


Podvodnci tak zneuvaj dobu pandemiovou

Tak rzn podvodnci zneuvaj tuto sitaci. Objevily falen nebo podezel e-shopy s neznmm vlastnkem. Mnohdy je tak nabzen pedraen nebo pochybn zbo. Seznam rizikovch e-shop vydala OI.

Podvodn vydrask e-maily (sextortion) opt ve vt me zaaly lekat nebo bavit sv pjemce. Ukzky vydraskch e-mail skomentem najdete tak vna databzi.


06.04.2020
Je samozejm, e souasn koronavirov situace mla vliv na vznik mnoha hoax a vce i mn nepodloench etzovch zprv a rznch lnk se zaruenmi informacemi. Pesto se se nalo hodn prostoru i pro en klasickch hoax. Proto jsem se rozhodl sestavit ebek pouze z tch "klasickch".
Whatsapp Gold - Martinelli
Facebook - copyright na profil / Facebook zane pouvat vae fotky v reklamch
Nepijmej telefont z tohoto sla, jsou to heki
Kontrola aktivnho tu Facebooku etzovou zprvou
Zpoplatnn Facebooku
Pozor na telefonn slo z Maarska - za pjem hovoru faktura
FACEBOOK - Nepijmejte dost o ptelstv od tto osoby
FACEBOOK - automatick mazn neaktivnch len skupin
Krev pro dt s leukmi B-Rh - nor 2019
Recyklovan mlko
V ppad kolujcch zprv na aktuln tma SARS-CoV-2 a onemocnnm COVID-19 se ve velk me il hoax Rada synovce o COVID19 a kolovala hlasov zprva Hlasov zprva o brufenu a COVID-19. Prv informace o incch a vlivu lku v souvislosti s koronavirem se asem vyvjela. U obou zprv v databzi je dost odkaz na dal zdroje, kter se vnuj tto problematice a aktuln situaci.

18.03.2020

Tdenk RESPEKT odemyk svoje speciln ke ten nebo staen zdarma.

Jedno vydn specilu z22.3.2017 se vnuje tmatu dezinformace a fake news.

Z uvolnn specil zdarma m redakce tdenku jedin pn: "Je to mimodn nlo ten zdarma, take nm muste slbit, e i tak budete chodit kupovat Respekt na stnek, nebo si ho pedplatte, protoe jinak je po ns."

27.02.2020

Nejvt nezvisl akce v R pivt mezinrodn experty na een bezpenostnch hrozeb v kyberprostoru


Organiztoi se sna pedejt rizikm spojenm s podnm velk mezinrodn akce v dob akutnho vskytu koronavirov infekce. Spolenost AEC v souasnosti intenzivn jedn o nhradnm termnu, jako nejpravdpodobnj se jev z 2020.

Program konference zstv beze zmny, ji zakoupen vstupenky jsou i nadle platn, pesn datum konn bude vas upesnno.

Skuten bezpenostn incidenty a Cloud Security. To jsou dv hlavn tmata, kter se budou prolnat prezentacemi 28. ronku mezinrodn konference Security. Nejvt nezvisl tuzemsk udlost zamen na kybernetickou bezpenost se uskuten od stedy 11. do tvrtka 12. bezna 2020 v praskm Clarion Congress Hotelu.

Poadatelem akce je spolenost AEC, pedn poskytovatel kybernetickho zabezpeen.

Na podobu a rove pspvk, jejich dv hlavn tmata si letos vybrali sami astnci minulch ronk, u tradin dohl programov komise. Pro zaazen prezentace je rozhodujc jej vysok odborn standard a nezvislost na marketingov-obchodnm obsahu. Hlavn draz se pitom klade na praktickou vyuitelnost pspvk, na odbornou rove jednotlivch pednek a na maximln pnos pro astnky.


Za hlavn tahk konference lze povaovat blok nazvan Incident Anatomy. Sv zkuenosti a poznatky zde budou prezentovat mimodn zajmav host, napklad bezpenostn fka spolenosti Avast Jaya Baloo nebo Jornt van der Wiel, kter pracuje jako bezpenostn expert v tmu pro globln vzkum a analzu GReAT a spolupracuje pitom s Interpolem.

Nsledn panelov diskuze na tma Bezpenostn incidenty – Lessons learned se zastn zstupci pednch eskch a slovenskch firem a organizac, kte se s nvtvnky podl o sv postehy s eenm bezpenostnch incident. Pedstav zde techniky jednotlivch tok, zpsoby identifikace incident, jejich eliminace, okamit i dlouhodob opaten a samozejm i praktick ponauen.

Vce v detailu zprvy

20.02.2020

The Cybersecurity Community Event in Prague, Czech Republic

QuBit is a Cybersecurity Community Event connecting the East and West and it is already the 7th year on the cybersecurity market in CEE region. QuBit audience presented more than 250+ cyber professionals from the various industries from the CEE region and other countries.

Every year, QuBit Speaking Bureau handles the most important part - to find and put together an impressive list of speakers and topics. For 2020, the head of the Speaking Bureau is Ivan Makatura (CEO of Slovak Cyber Security Competence and Certification Centre). The next members of the Speaking Bureau are Roman Cupka, Mike Goedeker and Etay Maor.

Seventh annual cyber community conference offers its delegates as usual excellent speakers representing organizations such as FBI, CIA, LIFARS, Flowmon Networks, Citadelo, Raiffeisen Bank International, Tatra banka and many more, leading edge topics such as Ransomware, Malware, Botnets, Risk management, SIEM, AI, Machine learning and even more, keynotes, case studies, panel discussions and popular networking events.


First day, April 21, will be dedicated to full day hands-on trainings focused on Security Operation Center led by Pavol Dovicovic, Threat Hunting led by Lukas Hlavicka and SCADA – “Be prepared!” led by Tamas Buzgo.

Septemder 23-24 are two full days, where conference is running in two parallel tracks. QuBit sessions are strictly educational, with no marketing presentation as QuBit listens to its audience and offer only quality and valuable presentations and partners who are helping to improve current state of environment. Here is a little sneak peek from 2020 Agenda:

  • Case study - Ransomware remediation (Ladislav Baco & Lukas Hlavicka, LIFARS)
  • Why Cyber Risk Intelligence Matters (Mike Goedeker, Hakdefnet International)
  • CASE STUDY TECH: Dissecting and Comparing differents Binaries to Malware Analysis (Filipi Pires, Hacker Security)
  • EXECUTIVE DILEMMAS: Risk management & governance (Kritika Kotnala, CIA)
  • Closing Keynote (FBI agent)

Cybersecurity space is constantly changing, but one thing remaining constant – the threat of cyberattacks. The only way to defend against the threats we are facing is to share knowledge and to spread information. And that is what QuBit conference is all about. It is event gathering some of the brightest mind in the field, who are sharing their expertise, experience and knowledge.

Invest in yourself and secure your seats now.

For any questions, please contact QuBit Team at info@qubitconference.com


TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN


Stay up to date with QuBit Newsletter and subscribe here.


24.12.2019

Pjemn a spokojen proit vnonch svtk,

hodn zdrav a potebn tst v novm roce

Vm peje

tm HOAX.CZ


11.12.2019

Podobn jako v pedchzejcch letech, je i letos pro vs pipraven mal pedvnon drek vpodob elektronick knky eknnavtr.
Autorem je bval tiskov mluv SVSR Josef Duben, kter v minulosti pomhal vyvracet rzn hoaxy, napklad ten o nkolikrt recyklovanm mlce v supermarketech.

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil