Rychl vyhledvn

Reklama

Aktuln informace

02.09.2020

T-MOBILE a OPERO zvou na diskuzn veer.

Termn: 8. z od 18:30 hod.

Msto konn: Opero, Salvtorsk 931/8, Praha 1

Vstup je po pedchoz registraci zdarma.

07.05.2020

Rada synovce o COVID19
Pozor na telefonn slo z Maarska - za pjem hovoru faktura / Nepijmej telefont z tohoto sla, jsou to heki
Facebook - copyright na profil
FACEBOOK - Nepijmejte dost o ptelstv od tto osoby
Windows live aktualizace

Starosta odmtnul zkaz vepovho
Recyklovan mlko
Zpoplatnn Facebooku
Krev pro dt s leukmi B-Rh - nor 2019
Kontrola aktivnho tu Facebooku etzovou zprvou


Pochopiteln se ly rzn zaruen zprvy a tipy o SARS-CoV-2 a COVID-19.

Na strnkch MZR vnovan koronaviru najdete tak st nazvanou Mty a fakta, kde jsou nkter fmy uvdn na pravou mru.

Velmi pkn shrnut je na strnkch E-bezbe v lnku Dezinformace v dob koronavirov, co se ilo a o COVID19.


Podvodnci tak zneuvaj dobu pandemiovou

Tak rzn podvodnci zneuvaj tuto sitaci. Objevily falen nebo podezel e-shopy s neznmm vlastnkem. Mnohdy je tak nabzen pedraen nebo pochybn zbo. Seznam rizikovch e-shop vydala OI.

Podvodn vydrask e-maily (sextortion) opt ve vt me zaaly lekat nebo bavit sv pjemce. Ukzky vydraskch e-mail skomentem najdete tak vna databzi.


06.04.2020
Je samozejm, e souasn koronavirov situace mla vliv na vznik mnoha hoax a vce i mn nepodloench etzovch zprv a rznch lnk se zaruenmi informacemi. Pesto se se nalo hodn prostoru i pro en klasickch hoax. Proto jsem se rozhodl sestavit ebek pouze z tch "klasickch".
Whatsapp Gold - Martinelli
Facebook - copyright na profil / Facebook zane pouvat vae fotky v reklamch
Nepijmej telefont z tohoto sla, jsou to heki
Kontrola aktivnho tu Facebooku etzovou zprvou
Zpoplatnn Facebooku
Pozor na telefonn slo z Maarska - za pjem hovoru faktura
FACEBOOK - Nepijmejte dost o ptelstv od tto osoby
FACEBOOK - automatick mazn neaktivnch len skupin
Krev pro dt s leukmi B-Rh - nor 2019
Recyklovan mlko
V ppad kolujcch zprv na aktuln tma SARS-CoV-2 a onemocnnm COVID-19 se ve velk me il hoax Rada synovce o COVID19 a kolovala hlasov zprva Hlasov zprva o brufenu a COVID-19. Prv informace o incch a vlivu lku v souvislosti s koronavirem se asem vyvjela. U obou zprv v databzi je dost odkaz na dal zdroje, kter se vnuj tto problematice a aktuln situaci.

18.03.2020

Tdenk RESPEKT odemyk svoje speciln ke ten nebo staen zdarma.

Jedno vydn specilu z22.3.2017 se vnuje tmatu dezinformace a fake news.

Z uvolnn specil zdarma m redakce tdenku jedin pn: "Je to mimodn nlo ten zdarma, take nm muste slbit, e i tak budete chodit kupovat Respekt na stnek, nebo si ho pedplatte, protoe jinak je po ns."

27.02.2020

Nejvt nezvisl akce v R pivt mezinrodn experty na een bezpenostnch hrozeb v kyberprostoru


Organiztoi se sna pedejt rizikm spojenm s podnm velk mezinrodn akce v dob akutnho vskytu koronavirov infekce. Spolenost AEC v souasnosti intenzivn jedn o nhradnm termnu, jako nejpravdpodobnj se jev z 2020.

Program konference zstv beze zmny, ji zakoupen vstupenky jsou i nadle platn, pesn datum konn bude vas upesnno.

Skuten bezpenostn incidenty a Cloud Security. To jsou dv hlavn tmata, kter se budou prolnat prezentacemi 28. ronku mezinrodn konference Security. Nejvt nezvisl tuzemsk udlost zamen na kybernetickou bezpenost se uskuten od stedy 11. do tvrtka 12. bezna 2020 v praskm Clarion Congress Hotelu.

Poadatelem akce je spolenost AEC, pedn poskytovatel kybernetickho zabezpeen.

Na podobu a rove pspvk, jejich dv hlavn tmata si letos vybrali sami astnci minulch ronk, u tradin dohl programov komise. Pro zaazen prezentace je rozhodujc jej vysok odborn standard a nezvislost na marketingov-obchodnm obsahu. Hlavn draz se pitom klade na praktickou vyuitelnost pspvk, na odbornou rove jednotlivch pednek a na maximln pnos pro astnky.


Za hlavn tahk konference lze povaovat blok nazvan Incident Anatomy. Sv zkuenosti a poznatky zde budou prezentovat mimodn zajmav host, napklad bezpenostn fka spolenosti Avast Jaya Baloo nebo Jornt van der Wiel, kter pracuje jako bezpenostn expert v tmu pro globln vzkum a analzu GReAT a spolupracuje pitom s Interpolem.

Nsledn panelov diskuze na tma Bezpenostn incidenty – Lessons learned se zastn zstupci pednch eskch a slovenskch firem a organizac, kte se s nvtvnky podl o sv postehy s eenm bezpenostnch incident. Pedstav zde techniky jednotlivch tok, zpsoby identifikace incident, jejich eliminace, okamit i dlouhodob opaten a samozejm i praktick ponauen.

Vce v detailu zprvy

20.02.2020

The Cybersecurity Community Event in Prague, Czech Republic

QuBit is a Cybersecurity Community Event connecting the East and West and it is already the 7th year on the cybersecurity market in CEE region. QuBit audience presented more than 250+ cyber professionals from the various industries from the CEE region and other countries.

Every year, QuBit Speaking Bureau handles the most important part - to find and put together an impressive list of speakers and topics. For 2020, the head of the Speaking Bureau is Ivan Makatura (CEO of Slovak Cyber Security Competence and Certification Centre). The next members of the Speaking Bureau are Roman Cupka, Mike Goedeker and Etay Maor.

Seventh annual cyber community conference offers its delegates as usual excellent speakers representing organizations such as FBI, CIA, LIFARS, Flowmon Networks, Citadelo, Raiffeisen Bank International, Tatra banka and many more, leading edge topics such as Ransomware, Malware, Botnets, Risk management, SIEM, AI, Machine learning and even more, keynotes, case studies, panel discussions and popular networking events.


First day, April 21, will be dedicated to full day hands-on trainings focused on Security Operation Center led by Pavol Dovicovic, Threat Hunting led by Lukas Hlavicka and SCADA – “Be prepared!” led by Tamas Buzgo.

Septemder 23-24 are two full days, where conference is running in two parallel tracks. QuBit sessions are strictly educational, with no marketing presentation as QuBit listens to its audience and offer only quality and valuable presentations and partners who are helping to improve current state of environment. Here is a little sneak peek from 2020 Agenda:

 • Case study - Ransomware remediation (Ladislav Baco & Lukas Hlavicka, LIFARS)
 • Why Cyber Risk Intelligence Matters (Mike Goedeker, Hakdefnet International)
 • CASE STUDY TECH: Dissecting and Comparing differents Binaries to Malware Analysis (Filipi Pires, Hacker Security)
 • EXECUTIVE DILEMMAS: Risk management & governance (Kritika Kotnala, CIA)
 • Closing Keynote (FBI agent)

Cybersecurity space is constantly changing, but one thing remaining constant – the threat of cyberattacks. The only way to defend against the threats we are facing is to share knowledge and to spread information. And that is what QuBit conference is all about. It is event gathering some of the brightest mind in the field, who are sharing their expertise, experience and knowledge.

Invest in yourself and secure your seats now.

For any questions, please contact QuBit Team at info@qubitconference.com


TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN


Stay up to date with QuBit Newsletter and subscribe here.


24.12.2019

Pjemn a spokojen proit vnonch svtk,

hodn zdrav a potebn tst v novm roce

Vm peje

tm HOAX.CZ


11.12.2019

Podobn jako v pedchzejcch letech, je i letos pro vs pipraven mal pedvnon drek vpodob elektronick knky eknnavtr.
Autorem je bval tiskov mluv SVSR Josef Duben, kter v minulosti pomhal vyvracet rzn hoaxy, napklad ten o nkolikrt recyklovanm mlce v supermarketech.

19.11.2019

CLEVER and SMART

O situaci v kyberprostoru mme asto znan zkreslenou pedstavu, nebo ta vychz vhradn z medilnho obrazu, kter vytv firmy nabzejc nejrznj bezpenostn een a publikujc za elem zven jejich prodeje bezpenostn reporty zachycuj spe situaci ve svt, ne na zem esk republiky.

Zajmv vs, jak hrozby vs skuten ohrouj, jak jsou nsledky jednotlivch kybernetickch tok, a jak jste vi tmto kybernetickm tokm odoln? Pokud ano, tak pesn na tyto otzky se sna najt odpov i prv zahjen vzkum, kter se nachz zde:

Dotaznk na serveru CLEVER AND SMART

Zapojte se prosm i vy do tohoto vzkumu. m vce se ns zapoj, tm lep pedstavu o situaci v kyberprostoru zskme a budeme se tak moci lpe pipravit a odvodnit i nezbytn investice do bezpenosti.

Po vyplnn dotaznku vm bude okamit zobrazeno, jak jste na tom, tedy jak hrozby vs ohrouj a jak bezpenostn opaten byste mli pijmout.


Server HOAX.CZ o tomto vzkumu pouze informuje, dn data nesbr a nezpracovv. Jedn se o nezvislou akci tet strany.


11.10.2019

Spolu s rozvojem a enm digitlnch technologi se ada trestnch in pesouv do oblasti „kyber“.

Jste policistou na obvodnm oddlen Policie R a rdi byste se dozvdli jak efektivn a sprvn pistupovat k een tchto ppad?

Pak mte monost si zaregistrovat jedno z poslednch volnch mst na odborn konferenci pro policisty, kter se kon 16. 10. 2019 v rmci Festivalu bezpenhointernetu v Karlovch Varech.

Pihlku mete vyplnit na strnkch konference, kde najdete i program.


21.08.2019

Tiskov zprva:


Registrace na Festival bezpenho Internetu (FBI) je sputna, pihlaste se u te


V jnu probhne Festival bezpenho internetu FBI. Jedn se o psmo odbornch konferenc, kter se uskuten:

 • 2. a 3. jna - Praha
 • 15. a 16. jna - Karlovy Vary
 • 21. jna - Olomouc


Akce probhnou v rmci Evropskho msce kybernetick bezpenosti. Zjemci se mohou registrovat na jednotliv setkn, jejich spolenm clem je umonit vzjemnou vmnu zkuenost, diskuzi nad tmaty spojenmi s on line bezpenost a sdlen praktickch een.Hlavnmi organiztory jsou Nrodn ad pro kybernetickou a informan bezpenost (NKIB), sdruen CZ.NIC a CESNET , Vysok kola AMBIS, a.s. a karlovarsk spolek you connected.

FBI je zcela nov projekt, kter m podporovat informovanost o problematice kybernetick bezpenosti a ochrany tch, kte pat v kyberprostoru k nejzranitelnjm dti, dospvajc a senioi. Kad pihlen zjemce m monost si vybrat akci, kter mu bude pro gramem a zamenm nejvce vyhovovat. Celkem je pipraveno est setkn ve tech mstech.


Festival odstartuje v Praze, kde bude probhat 2. a 3. jna. Nad prvnm dnem pevzalo odborn a organizan ztitu sdruen CESNET. Konference je urena pedevm pracovnkm bezpenostnch tm, osobm vnujcm se problematice prva, informanch technologi a bezpenosti a tak vysokokolskm pedagogm. Setkn se zam na vzjemnou propojenost dvou svt prva a technologi.

Organizace druhho dne se ujalo sdruen CZ.NIC, sprvce esk nrodn domny a mimo jinho tak provozovatel Nrodnho bezpenostnho tmu CSIRT.CZ. Hlavnm tmatem dne bude on line bezpenost koncovch uivatel. Program tedy bude uren nejen irok veejnosti, ale tak kolm a pedagog ickm pracovnkm, zamstnancm veejn sprvy, preventistm nebo studentm vysokch kol. Clem tohoto dne je upozornit nvtvnky na to, aby dbali o svou on line bezpenost a byli si vdom toho, co je me na Internetu ohrozit a jak postupovat, pokud s e stanou obtmi.


Nsledn se festival pesune do Karlovch Var, kde se bude konat 15. 16. jna pod ztitou hejtmanky Karlovarskho kraje pan Jany Mrakov Vildumetzov.

Posledn akce se bude konat v Olomouci 21. jna. Do tchto mst jsou zvni pedagogov mateskch, zkladnch a stednch kol, dle metodici prevence a studenti pedagogickch fakult a konen tak policist obvodnch oddlen Policie R.
Zatmco pedagogov se seznm s celou adou preventivnch a osvtovch aktivit a nau se s nimi pracovat ve vuce, policist se zam na sprvn postupy pi een trestnch in v kyberprostoru. Chybt nebudou ani praktick ukzky.

Programy pro pedagogy i policisty obohat nejen pedn uznvan odbornci, ale i speciln host, mezi nimi nebude chybt napklad zstupce americk Federal Bureau of Investigation (FBI) nebo dokumentarista Vt Klusk.

Programy avizovanch konferenc pro vs pipravuje NKIB ve spoluprci se spolkem you connected, kter se ji nkolik let vnuje vzdlvacm a osvtovm aktivitm, jejich clem je ochrnit veejnost v online prosted a nauit ji bezpenmu chovn.


Na vechny konference je nutn se pihlsit. Registran formule a dal informace spojen s Festivalem bezpenho internetu jsou k dispozici na webovch strnkch www.konfest.cz.

Vstupy na vechny konference jsou zdarma.

Na webovch strnkch jednotlivch konferenc tak naleznete kontaktn e-mail, kam mete smovat sv dotazy.

Festival bezpenho internetu finann podpoila spolenost O2 Czech Republic a.s. a dal partnei.


09.08.2019

Msto Ostrov ve spoluprci s Mstskou polici Ostrov a karlovarskm spolkem you connected zve irokou veejnost na opravdu zajmavou vzdlvac akci s nzvem CYBERSHOW, kter se se bude konat ve tvrtek 19. 9. 2019 od 17 hodin v Dom kultury v Ostrov.

Nen to jen „obyejn“ pednka na tma m dl vce diskutovanho internetovho bezpe, ale skuten Cybershow. dn such teoretick vysvtlovn pojm, jakmi jsou napklad keylogger, ransomware, malware a troubleshooting, ale skuten show pln nzornch „fyzickch“ ukzek a hackovn v relnm ase, pmo ped oima astnk akce, kte se dozvd, jak hrozby a nebezpe haj v online svt a na co si dt pozor.

Co bude na Cybershow k vidn?


 • Pro jsou nebezpen voln wifi st?
 • Jak dobe ochrnit svou potaovou s?
 • Kolik prce d hackerovi proniknout do jejich routeru, potae i mobilnho telefonu?
 • Pro antivirus nemus stait?
 • Pro a jak by nkdo kradl identitu?

To ve vysvtl a tak pedvedou pedn odbornci v oblasti kybernetiky – hacker William Ischanoe a specialista na internetov bezpe Roman Kohout.


Vstup na akci je zdarma, je nutn se pihlsit na strnkch spolku you connected. Bez registrace nebude mon akci navtvit.
Pihlaovn na adrese: https://www.internetembezpecne.cz/akce/cybershow/

Tato akce je soust vzdlvacho projektu msta Ostrov s nzvem Ostrov kyberikana, vzdlvn veejnosti, kter byl podpoen Ministerstvem vnitra R.


Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Cybersecurity Conference Prague 2020
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
SDRUEN INTERNETOVCH OBCHOD Internet-Shops.cz
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
SECIT.SK
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Domna LEVNAVEJCE.CZ je na prodej.