Rychl vyhledvn

Reklama

Aktuln informace

31.05.2019
V rmci akce Tdny medilnho vzdlvn, o kter jsme informovali v minul aktualit probhla ve tvrtek 30.5.2019 prvn srie pednek pro ky ZSmetanova ve Skuti.

21.05.2019
Ve dnech od 20. kvtna do 28. ervna 2019 probh dal ronk akce Tdny medilnho vzdlvn, do kter se mohou zapojit vechny zkladn a stedn koly vesk republice.

Pihlaovat se mete do 1. ervna 2019 monost registrace prodlouena do ptku 7. ervna reprostednictvm pihlaovacho formule.


Jednou z mnoha spolupracujcch organizac je i n server HOAX.CZ. Vpednce (PDF) budou studenti seznmeni nejen s problematikou poplanch zprv-hoax, ale tak s rznmi typy internetovch podvod. Dlka pednky je piblin 90 minut.


17.05.2019
EU je lacinm a snadnm terem demagog a populist, kte enm strachu, polopravd a l sbraj politick body a sna se manipulovat s lidmi.

Natst existuje strnka, kter tyto en nesmysly vyvrac najdete ji na adrese https://mojeevropa.cz/euromyty/
02.04.2019
Pipomnme, e se ve dnech 4.-5. dubna 2019 kon ji 9. ronk CyberCentral Summitu. O akci jsme informovali ji dve v tto aktualit.

27.03.2019

Pipomnme, e necelch 14 dn zbv do QuBit Cybersecurity Conference v Praze, kde se mohou setkat potaov odbornci z mnoha zem.

teni a pznivci naeho serveru mohou vyut slevov kd

10HOAX.cz2019Prague

Podrobnji jsme o konferenci informovali v nedvn aktualit.

20.03.2019

Ve dnech 4.-5. dubna 2019 se v Praze kon ji 9. ronk CyberCentral Summitu.
Bhem tchto dvou dn si mete poslechnout zajmav pednky a setkat se s kapacitami v tto oblasti.

Podrobn informace najdete v detailu zprvy nebo si mete sthnou pozvnku (pdf).

28.02.2019
V rmci cyiklu pednek NE/BEZPE VE SVT MDI probhla dnes odpoledne v chomutovsk knihovn pednka na tma HOAX - PHISHING - SCAM.

Promtanou prezenteci si mete sthnout v ploze.25.02.2019

Potkem dubna se kon v Praze v hotelu International ji 6. ronk QuBit Cybersecurity Conference, kde se mohou setkat potaov odbornci z mnoha zem.

Na konferenci budou pednet odbornci a specialist na zajmav tmata. Pipraven program si mete podrobn prostudovat v piloenm souboru.

9. duben je zamen na celodenn praktick kolen v tchto oblastech:

 • ANDROID REVERSE ENGINEERING - Ladislav Baco & Jan Kotrady (Security Analyst, CSIRT.SK)
 • INFORMATION SECURITY RISK MANAGEMENT WORKSHOP - Ivan Makatura (Executive Consultant at IBM Security)
 • SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT (SIEM) - Pavol Dovicovic (Head of Information Security and Infrastructure, EMM)

10. - 11. duben oba dny jsou pln vnovan pednkm ve dvou slech, technickm a manaerskm. Pednky jsou vzdlvac, bez marketingovch prezentac.

Clem konference je sdlen informac v oblasti kybernetick bezpenosti.

Pokud vs program konference zaujal mete se zaregistrovat.

teni a pznivci naeho serveru mohou vyut slevov kd

10HOAX.cz2019Prague

V detailu zprvy najdete dal informace a dokumenty ke staen

21.02.2019
Termn konn konference SECURITY 2019 se nezadriteln bl. Ve tvrtek 28. nora 2019 se kon dal jej ronk opt v Clarion Congress hotelu v Praze 9.

Na strnkch konference se mete prohldnout pipraven program pednek a tak zaregistrovat svoji ast. as mte nejpozdji do 25.2.2019, kdy se bude registrace pihlek uzavrat.


V archvu je tak mon zavzpomnat na minul ronky.

25.01.2019
Dal ronk pravideln konference SECURITY se kon ve tvrtek 28. nora 2019 ji tradin v Clarion Congress hotelu v Praze.
Pednky budou paraleln probhat ve dvou slech, manaerskm a technickm od 9 do 17 hodin.

Podrobn informace najdete na strnkch konference, kde se mete i zaregistrovat.

Hlavnm poadatelem je spolenost AEC.

23.12.2018


Spokojen, lskou a porozumnm
naplnn vnon svtky

a v novm roce vechno dobr,
hodn tst, zdrav a spch!
18.12.2018

Podobn jako minul rok, mme i letos pro tene a nvtvnky naeho serveru mal drek. Tm drkem je dal knka, kterou napsal bval tiskov mluv SVSR Josef Duben nazvan Hoax o konci svta. Je to jeho ji 11. knka a druh v elektronick podob.

Na zvr si dovolm z knky citovat:
"A jestli se vm knka lbila, polete ji ptelm a kamardm. Chtl-li by z n nkdo nco citovat, pro ne, ale prosm uvst autora."


03.12.2018

Recyklovan mlko
FACEBOOK - nepijmejte dost o ptelstv...
Ztracen plac dt s adresou
Vejce na pednm skle automobilu
Telefonty z sla 00420 477 100 111
V nouzi zadej PIN opan
Pro neplatit pokuty
Klenky s GPS
Co vechno tvj mobil (ne)doke
Nov radary ve svodidlech

V listopadu se opt inili i podvodnci a rozeslali vydrask e-maily. Pod pohrkou zveejnn dajn zskanch citlivch obrzk a vide nebo jinch dat, poadovali po pjemcch platbu vkupnho. Bohuel se nalo nkolik destek lid, kte zaplatili a tm podpoili vydrae.
Ukzky najdete v databzi jako Falen vydrn (sextortion), kde je i vysvtleno, pro nkter vydrask e-maily obsahovaly i skuten hesla.


21.11.2018

Koncem letoho roku opt probh kad pondl ve spoleenskm slu radnice Brno-sted pednkov cyklus NEJEN PRO 60+.

Zatek pednek je v 10:00, dlka piblin hodina a pl a vstup je zdarma. V rmci programu jet zbvaj ti pednky na tma:

 • 26. 11. 2018 - INFORMAN GRAMOTNOST (Mgr. Pavel Sedlek)
 • 03. 12. 2018 - JAK SE NECHYTIT DO PASTI OPERTOR (JUDr. Alena Sejkov)
 • 10. 12. 2018 - HOAX – podvodn e-maily, odvrcen tv elektronick komunikace (Josef Dubk)

V posledn pednce z cyklu si povme o hoaxech, podvodnch e-mailech a tak o vydraskch e-mailech, kter se stle astji objevuj v naich schrnkch. Pijt mohou samozejm i mlad ronky, kterch se tato problematika rovn tk.


Pozvnka ke staen.


02.11.2018

FACEBOOK - nepijmejte dost o ptelstv...
Pro neplatit pokuty
Recyklovan mlko
Klenky s GPS
Telefonty z sla 00420 477 100 111
Ciknka a vr
V nouzi zadej PIN opan
Co vechno tvj mobil (ne)doke
Nebezpen modern jogurt
ICE kontakty v mobilu - In Case of Emergency


V jnu opt tonci rozeslali falen vydrask e-maily, ktermi se snaili ze svch obt vylkat vkupn. Ukzka typickho vydraskho e-mailu je v databzi pod nzvem Falen vydrn - vyhroovn zveejnnm soukromch dat (20181014). Bohuel se nalo nkolik jedinc, kte se nachytali a podvodnkm nkolik set tisc korun v bitcoinech pistlo na t.

Koncem msce se tonci pokoueli infikovat ciz potae falenou upomnkou, kter msto faktury obsahovala kodliv skript. Ukzku tonho e-mailu najdete pod nzvm Upomnka hrady faktury slo xxxxxxx (20181028).

05.10.2018

Zveme laickou i odbornou veejnost na konferenci Internetem Bezpen 2018, kter se kon 25.10.2018 v konferennch slech hotelu Thermal v Karlovch Varech.

Vstup na konferenci je zdarma, ale vzhledem ke kapacit sl je nutn se na konferenci pihlsit.

Clem konference je informovat o aktulnch kybernetickch hrozbch a monostech, jak ochrnit nejen sebe, ale hlavn pedevm sv dti. Odborn st se bude tak vnovat monostem zabezpeen firemn potaov st.


Program je rozdlen do tyech tmatickch blok ve tech slech.

MAL SL - Dopolen program - Pro preventisty 9:00 - 15:00
 • O Lince bezpe
 • GDPR - Je skuten teba dlat tak dramatick opaten?
 • Nahi a prdeli
 • Zvol si info – mozkem proti fake news!
 • Sociln st
 • Blok prevence - pedstaven preventivnch projekt
 • Duevn vlastnictv na internetu bezpen
 • Jak poznat dvryhodnou neziskovou organizaci


MAL SL - Odpolen program - Pro rodie dt a dal zjemce 16:00 -
 • Jak chrnit sv zazen a dti produkty Kaspersky Labs
 • Ochrana potaov st
 • Nahi a prdeli
 • Ochrana mobilnch technologi
 • Zvol si info – mozkem proti fake news!
 • Zvislost na IT technologich u dt a mldee
 • O innosti Linky bezpe
 • Jak na internetov bankovnictv
 • Pojitn internetovch rizik a pojitn kybernetickch rizik


SL PRO VEDOUC PRACOVNKY OBC A KOL 9:00 - 14:00
 • Korportn pouit mobiln technologie
 • Poadavky bezpen potaov st
 • Managed Wi-fi - zabezpeen wifi st ve kolch
 • Jak na uivatelsk ty v potaovch stch
 • Pedstaven nrodnho tmu CSIRT.CZ


SL POLICIE R 9:00 - 14:00
 • Aktuln kybernetick toky
 • Kybernetick toky z hlediska trestnho prva
 • Data Retention - jak informace lze zskat od poskytovatele internetovho pipojen
 • Pedstaven pruky pro policistyKonference Internetem Bezpen 2018

Kdy: 25.10.2018
Kde: Hotel Thermal v Karlovch Varech
Program a pednejc: Na strnkch konference
Vstupn: Zdarma - registrace nutn

Poadatel: Karlovarsk spolek you connected.
Konference se kon pod ztitou hejtmanky Karlovarskho kraje Jany Mrakov Vildumetzov.

Jste srden zvni.

02.10.2018

Recyklovan mlko
Starosta odmtnul zkaz vepovho
FACEBOOK - nepijmejte dost o ptelstv...
Pro neplatit pokuty
Klenky s GPS
Vejce na pednm skle automobilu
V nouzi zadej PIN opan
BONSAI KOTKA - BONSAI CATS
Telefonty z sla 00420 477 100 111
ICE kontakty v mobilu - In Case of Emergency

V z tak podvodnci zatoili falenmi vydraskmi e-maily vesk verzi. Vprvnm ppad byla etina nedokonal, ale podvodn e-mail byl rozesln na velk mnostv adres vrznch eskch domnach slegranm pedmtem V et byl trhl. Na tento trik skoilo piblin 50 neastnk a podvodnci inkasovali pes 200 tisc korun v bitcoinech.


Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
SDRUEN INTERNETOVCH OBCHOD Internet-Shops.cz
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
SECIT.SK
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Domna LEVNAVEJCE.CZ je na prodej.