Rychl vyhledvn

Reklama

Diskuse k tmatu - etzov e-maily


oto
26.11.2012 v 18:14
Preo existuje utrpenie? Ke ns a naich najblich postretne utrpenie, ke vidme chorch na rakovinu, i in ak choroby, ke sa naprklad dozvieme o existencii nieoho takho, ako detsk hospic, lovek je chtiac nechtiac nten pta sa: Preo ns v ivote stret utrpenie? Odkia prichdza a ak m vlastne zmysel? A m vbec nejak zmysel? A udia, povaujci sa za veriacich si zase klad otzku: Je utrpenie vbec zluiten s predstavou Stvoritea, ktor je Lskou? Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1211/preco-existuje-utrpenie

Ota
12.10.2012 v 21:08
Dobr den, nkolik dn koluje po facebooku pravdpodobn hoax, mte dal zprvy, kde to dajn, a jestli vbec, mlo bt? Slyel jsem, e u Beclavi, dal zase v Semilech, samozejm se stejnm textem. PROSM TTE A SDLEJTE!!!!!!!! DNES LY MAL HOLKY ZE KOLY KOLEM 14.00 A U SOKOLOVNY STLO TMAV MODR AUTO, ASI FORD MONDEO,VYLEZL Z NJ CHLAP A SNAIL SE HOLKY DOSTAT DO AUTA!!!NATST HOLKY ZAALY KIET A UTKAT A SLYEL TO KAMILIN TAKA,KTER VYEL Z DOMU.CHLAP V TEN MOMENT SKOIL DO AUTA A UJEL!JE TO NAHLEN NA POLICAJTECH A KOLCH, DVEJTE SI NA DCKA POZOR!!!!!!!!!!!!!!!!

TO: Karolna
06.08.2012 v 11:57
jedna z variant starho hoaxu: http://www.hoax.cz/hoax/kontrola-aktivniho-uctu-facebooku-retezovym-e-mailem/

Karolna
05.08.2012 v 23:37
Toto se zan it po FB: Peposlm nco o em si nejsem zcela jist jestli to nen njak blbost, ale poslalo mi to vc lid, take: pette si to nebo budete vymazn z FB (ekli to i ve zprvch). Stvoitel Facebooku Mark Zucher ekl: \"FB je pln uivatel. Vce lid si stovali, e Facebook je posledn dobou velmi pomalu. Dvodem je, e mnoho uivatel nen aktivnch . tuto zprvu v ptch dnech poslu vem, aby zjistili kdo je a kdo nen aktivny.Ak si aktivn posli tuto spravu alespon 15 lidem. Ty z Vas kter tuto zprvu nepreposlu do 2 tdn automaticky vymae z FB, aby vytvoili nov msta a zrychlily FB.

Frantiek
20.06.2012 v 06:40
Blbost a navc je to v databzi hoax http://www.hoax.cz/hoax/volby-2010---neplatne-hlasy/

sykorka
19.06.2012 v 23:00
Mm dotaz, piev mi mail a vypad jako hoax. Pedmt:Jak volit,kdy nevm koho???? Datum: 27.4.2012 21:51:36 ZAJMAV.......... Pedmt: Jak volit,kdy nevm koho???? Je to trochu zlomysln, ale npad je to zajmav a stl by za realizaci. Asi by umli, o kolik penz jsme je pipravili zase my. Je to jako velmi elegantn eeni !!!! Pokud nechcete jt volit, tak si pette, co mte udlat aby to mlo smysl. Tady to je : Tip jak volit, pro lidi, kte chtj zmnu: Msto pasivnho - nikam nejdu - je poteba jt k volbm a odevzdat NEPLATN HLAS !!! Nejjednodu - przdnou oblku !!!!!!!!!!!!! Tato varianta nen nikde prezentovan, protoe pro strany to znamen nulovou platbu za dan voliv hlas. Jinak strana, kter dostane urit minimln procento hlas, obdr za kad hlas konkrtn finann stku ze sttnho rozpotu. A tady zpozornte: Hlasy voli, kte k volbm neli, se rozpotaj, a i za tyto hlasy strany penze dostanou! Vjimku tvo jen NEPLATN HLASY. Za tyto hlasy nedostanou strany ** * N I C ***** Toto je jedin eeni, kter politiky VELMI BOL !!! ... r o z e l e t e toto dl .....

Patris
14.05.2012 v 08:36
Tohle mi pilo vera, nezd se mi e by nkdo hledal svou holiku rozeslnm takovho e-mailu, u by to dvno bylo v TV, ne?: \"Pomozte najt nezletilou Claire Uzunoglu, nar. 18. 2. 2010, kter byla odvezena svou matkou na neznm msto. Okresn soud pro Prahu vchod rozhodl dne 9. 1. 2012 o prav pomr nezletil Claire tak, e dcera bude kad lich tden trvit u otce a kad sud tden s matkou. Rozhodnut o stdav pi bylo potvrzeno i Krajskm soudem v Praze a je pravomocn. Matka nezletil Claire vak rozhodnut soudu odmtla respektovat a od potku jeho vykonatelnosti svvoln zmaila veker soudem nazen styky. Sv chovn nezmnila ani pot, co byla soudem vyzvna k dobrovolnmu plnn a nsledn j byla soudem udlena pokuta 5.000,- K. Naopak, matka nezletilou Claire odvezla na neznm msto. Otec nevidl sv dt ji 4 msce a stejn dlouhou dobu nem o dcei vbec dn zprvy. Otec dtte se tmto obrac na veejnost se dost o pomoc. Nezletil Claire Uzunoglu je vysok cca 90 cm, m krat, svtle katanov vlasy, modr oi (viz fotografie star asi 6 msc). Pohybuje se ve spolenosti sv matky, Moniky Uzunoglu, 35 let, stedn postavy, vysok cca 170 cm a m blond vlasy. V minulosti byly spateny v Mlad Boleslavi, v Mnichovo Hraditi a okol a v Marinskch Lznch. Upozornn: Matka nezletil by mohla bt ozbrojena, proto se nepokouejte ji zadret ani jinm zpsobem navazovat kontakt. V minulosti vyhroovala zabitm sebe i dtte a v krizov situaci by se mohla chovat nepedvdateln. Informace o tom, kde se nezletil Claire Uzunoglu nachz, prosm sdlte na tel. slo: 777 666 666, e-mail: yekta@uzunoglu.info, ppadn se obrate na nejbli sluebnu Policie R.\"

Helena
17.02.2012 v 20:19
Dostala jsem mail, jeho obsah se dost podob hoaxu o rozbitch vejcch na skle auta pi couvn z msta parkovn. Tentokrt jde o papr, kter vm nkdo pilep na sklo, aby vs piml vystoupit a pak odjel vam autem i s vcmi, kter v aut mte. Pedpokldm, e se tak jedn o hoax.

cudo
12.01.2012 v 19:50
vie mi niekto poradi , i je WAZZUB ... HOAX i nie?

Lucie
08.12.2011 v 12:58
Zan se rozeslat email, e se vichni slun a zrove natvan lid na souasnou politiku vldy sejdou 3.3.2012 ve vech krajch. Doufm, e to nen le a skuten to lidi dothnou do konce!

Lucka
07.12.2011 v 13:26
U jsem asi 3x v nedvn dob etla (na FB, v mailech) varovn, kter typicky zavn hoaxem, ale v databzi jsem ho nenala: \"...chudinky nasi cerni spoluobcane vse musi dostat a my se mame jako prasata v zite ze......,ale POZOR na svoje uctenky od nakupu berte si je a vyhazovat az doma.Tyhle nase chudinky,jak jim vsem ublizujeme, si vyhlidly jednu pani v obchode,ktera si udelala velky nakup a nevzala si uctenku nebo ji zahodila presne nevim a jela na parkoviste si dat nakup do auta,ty zmetkove se na ni vrhli s uctenkou,at jim da jejich nakup, ktery si zaplatili,ze jim ho sebrala....pani v soku,jeste na ni zavolali policii a ti samozdrejme pani nakup za 1800kc sebrali a dali to cikanum,protoze meli ucrtenku a tim padem byl nakup jejich to je co?Jsem neverila co uz si dovoli a vse jim projde,jako se vsim ostatnim:((((\"

Zira-
02.11.2011 v 11:08
Dnes mi pilo varovn o rozesln roztomilho spoie v obrazovky v podob by Budweiser, pokud ji sthnu, spadne mi pevn disk, nkdo z Internetu zsk moji pezdvku a heslo a pijdu o vechno. Tato informace o novm nebezpenm viru byla oznmena vera od Microsoftu. Pedpokldm, e je to HOAX, ale v databzi jsem ho nenala, tak poslm sem.

Ev
19.10.2011 v 14:28
Tohle se objevuje v mailech u del dobu, kupodivu to nikde tady na hoaxu nenachzm. ok v lkrn, INFORMUJ VECHNY!!!!!! Do minulho tdne jsem to netuil, ale romov nemus platit za lky. Byl jsem v lkrn koupit dtem kapky na kael a do nosu atd. Pede mnou byla menina, vybrali si lky a pak vythli papr ze socilky, ... lkrnice ho potvrdila a odeli. Ptal jsem se, co to bylo a ona mi sdlila, e jsou sociln slab, tak jim stt plat lky. Mlem to se mnou seklo, zaplatil jsem 500,- K a natvani el dom. Pracuji, platm SP, ZP, dan - a to vechno na n a jim podobnm. PROSM,SDLEJTE TO DL, S TM U SE MUS NCO UDLAT!!!!!! >>> Mlo by se to sem pidat. Ostatn se k tomu vyjdili i http://www.praha1.cz/cps/ptejte-se-4405.html

Tomi
17.08.2011 v 13:42
sta zadat do vyhledvn: pete_ivan@hotmail.com a vsledek m hned a nemus se nikoho ptt.

tom
16.08.2011 v 08:25
Prosm Vs a co tohle? pilo mi to u po nkolikt! DLEIT VAROVN! OPRAVDU SI TO PETI NEBO M PO PC A TV ZNM TAKY! Nepijmejte nic od kontaktu pete_ivan@hotmail.com a ani video o Bushovi, je to hacker, zformtuje pota a zni i heslo k Va elektronick pot. Pozor, pokud ho Vae kontakty pijmou, tak ho dostanete i Vy, take jim polete rychle zprvu – je dleit poslat toto oznmen vem!!! Vaim ptelm, rodin, spolupracovnkm,..... V nejblich dnech si muste dt pozor neotvrat dnou zprvu, kter bude mt plohu s nzvem: Pozvnka (invito, invitation) nezvisle na tom, od koho ta zprva bude. Je to virus, kter zni cel harddisk. Tento virus pijde od znm osoby, kterou mte mezi kontakty. Proto muste upozornit vechny o tomto nebezpe. Je lep dostat tuto zprvu 25 krt, ne dostat virus a otevt ho. Pokud byste pece dostali potu od ptele s plohou: pozvnka, neotvrejte ji a vypnte ihned pota. Jde o nejhor virus ohlen CNN. Tento nov virus byl objeven teprve nyn a Microsoftem byl klasifikovn jako nejdestruktivnj virus vech dob. Tento virus byl objeven vera spolenost McAfee a neexistuje proti nmu zatm dn antivirov ochrana. Tento virus jednodue zni Nulov sektor harddisku, ve kterm jsou zachovny vitln informace jeho funkc.

niki
22.07.2011 v 15:25
Tohle mi pilo na zatku ervence a myslm si, e je to hoax. Je toho 5 strnek A4 a takhle to zan... Taky jse to u nkdo dostal? _______________________ 6. ervna 2011 Vynouj se lkask soudn dkazy o bioinenrskm pvodu superbaktrie E.coli Zdroj: http://www.naturalnews.com/032622_ecoli_bioengineering.html Vynouj se lkask soudn dkazy, e evropsk superbakterie E. coli byla vyrobena bioinenrsky, aby zabjela lidi 6. ervna 2011, Mike Adams Peklad: OrgoNet Hra sobviovnm zeleniny nadle pokrauje vcel EU, kde superodoln kmen e. coli postihuje pacienty a pln nemocnice vNmecku, ale naprosto nikdo nemluv o tom, jakm kouzlem se e. coli mohla stt odolnou vi osmi rznm tdm antibiotk a pak se nhle objevit vpotravinch... ::::::::::::::::::::::::::::::::::

kocourka
08.06.2011 v 22:47
Ach jo, zase jeden rozeslac mail. Sice jsem to tentokrt dostala ve zprv na FB. Tuto ti nieco posielam.Ked prave zacinas citat toto,neprestavaj,lebo sa ti stane nieco zle.Volamsa Damisy,mam 7 rokov,mam blond vlasy a hrozne oci.Nemam nos,usi a som mrtva.Ked toto neposmles 15 ludom,zjavim sa dnes vecer pri tvojej posteli s nozom a zabijem ta.Toto nie je vtip!Nieco dobre sa ti stane v 15:22-niekto ti zavola alebo k tebe prehovori a povie:MILUJEM TA!!!NEPORUS TO....Prepac,ze ti to posielam...Posielam ti to zo strachu.Nie je to o mne..Tato sprava pochadza z Venezuely..Bola poslana aby zmenila tvoj zivot a urobila ta stastnejsim.Posli tuto spravu 20 ludom do 96 hodin.Zmeny sa dockas do 5 dni.Alena Kovarikova poslala tuto spravu 22 ludom a v loterii vyhrala automobil.Erik Prazak,ktory tejto sprave neuveril,dostal do 5 dni rakovinu. NEPOSIELAJ SP, neplat to!!! 

Miroslav
29.03.2011 v 18:30
Je dobr vdt! Voln z francouztiny. Na francouzskm programu 20/20 probhla diskuze ohledn pneumatik ... Pro mne bylo novinkou, e pneumatiky maj asovou ivotnost, po informaci, e nkolik lid dajn zemelo kvli pli starm pneumatikm, kter vak byly NEPOUIT! Jen pli star ji pi nkupu! Ta ironie! tete sprvn. Pli star v dob nkupu. Vysvtlen: Mli byste vdt, e guma ztvrdne a zhoruje asem sv vlastnosti. Je CHYBA se domnvat, e v obchod koupte kvalitn vrobek! Zprva ukazuje, e nkte prodejci (i obchodn domy), kter prodvaj pneumatiky jsou nezodpovdn, protoe ukldaj neprodan seznn zbo na dlouho do skladu. Ale jak si zajistit dobrou a bezpenou jzdu na gumch? Zd se, e je to snadn ... tte dl! Vskutku, existuje zpsob, jak urit st pneumatiky. Podvejte se na pneumatiky, tam je jmno vrobce, velikost a dal detaily, s ktermi jste ji byli obeznmeni dve. Ale na konci tchto informac, objevte dal psmena nebo sla, kter maj strategick vznam pro prevenci. Zde je ilustrace a zsadn vysvtlen: 237 znamen - vyrobeno 23. tden roku 1997 463 znamen - vyrobeno 46. tden roku 1993, 1402 znamen - vyrobeno 14. tden roku 2002 5107 znamen - vyrobeno 51. tden roku 2007, atd.. Take mete vit, e jste si koupili nov vyroben a bezpen pneumatiky, ale je mon, e pneumatiky na vaem voze jsou skuten nebezpen. Pokud jsou pokroilho vku, tak pedstavuj potenciln zvan riziko. Pi jzd me pneumatika zhorit, adhezi ... ... a v krizov situaci jste nebezpen sob i ostatnm. Pamatujte, e pneumatiky by nikdy nemly bt star ne 6 let, (dle programu 20/20). Pekvapilo vs to? Bojte se o sv bezpe? Tak pouijte nai informaci prakticky, prosm! A bute opatrn, ne si koupte «nov» pneumatiky .....

Jra
08.03.2011 v 18:41
Pro \"Martin K\" kdy zad do rychlho vyhledvn - pete_ivan@hotmail.com - jist ti to najde hoax v databzi: http://www.hoax.cz/hoax/invitation---pete_ivan@hotmailcom/

Martin K
08.03.2011 v 18:35
Dnes se mi v emailech objevilo tohle:DLEIT VAROVN OPRAVDU SI TO PETI NEBO M PO PC A TV ZNM TAKY Nepijmejte nic od kontaktu pete_ivan@hotmail.com a ani video o Bushovi, je to hacker, zformtuje pota a zni i heslo kVa elektronick pot. Pozor, pokud ho Vae kontakty pijmou, tak ho dostanete i Vy, take jim polete rychle zprvu – je dleit poslat toto oznmen vem!!! Vaim ptelm, rodin spolupracovnkm, ..... Vnejblich dnech si muste dt pozor neotvrat dnou zprvu, kter bude mt plohu snzvem : Pozvnka (invito, invitation) nezvisle na tom, od koho ta zprva bude. Je to virus, kter zni cel harddisk!!! Tento virus pijde od znm osoby, kterou mte mezi kontakty. Proto muste upozornit vechny na toto nebezpe. Je lep dostat tuto zprvu 25 krt, ne dostat virus a otevt ho. Pokud byste pece jen dostali potu od ptele splohou : pozvnka, neotvrejte ji a vypnte ihned pota. Jde o nejhor virus ohlen CNN. Tento nov virus byl objeven teprve nyn a Microsoftem byl klasifikovn jako nejdestruktivnj virus vech dob. Tento virus byl objeven vera spolenost McAfee a neexistuje proti nmu zatm dn antivirov ochrana. Tento virus jednodue zni Nulov sektor harddisku, ve kterm jsou zachovny vitln informace jeho funkc.

Morak
06.01.2011 v 08:33
Mn to taky pilo u nkolikrt. No a co http://www.hoax.cz/hoax/nevolejte-09-9090--90-nebo-09/

Dzanaki
05.01.2011 v 15:37
Tohle mi pilo zajmalo by m jestli je to HOAX ci ne?Dkuji PRO MAJITELE MOBILNCH TELEFON Nsledujc informaci berte zcela vn (oveno na PR), teba nkomu zachrn et za telefon. Jde o to e Vm nkdo zavol na mobil a pedstav se jako \" PROVIDER\" Vodafone, T-Mobile nebo Eurotel a pak Vs pod o vyukn kdu 09 a vysvtl, e jde o oven sprvn funkce telefonu. Podvodnci maj k dispozici prostedky, dky kterm spolu se zadanm kdem petou Vai SIM kartu a pak si vytvo jej kopii s Vam slem a veker jejich voln budete mt v tu vy. Souasn se objevuje i vir, kter zni SIM kartu a pokod telefon. Tento vir poznte tak, e se Vm jako pchoz hovor zobraz na displeji \"A\", \"C\" nebo \"E\". Rada zn hovory nezvedat a v ppad, e Vs nkdo pod o zadn kdu, okamit zavsit. Protoe se podvody zaaly praktikovat ve velkm mtku, pedejte sdlen co nejvce lidem.

Uhlik
23.12.2010 v 22:47
Zachytil jsem prispevek ze skype uctu meho znameho: \"Dobry den, mili uzivatelia Skype, vzhladom na extremne velky pocet ucastnikov pre Skype, teraz pocitat 800 milionov, nas server ma vazne problemy. Teraz zacala kampan s cielom odstranit nepouzivane Skype ucty. Poslat tuto spravu aspon 15 ich ucastnikov, ktori su on-line, aby nam ukazal, ze ste aktivny uzivatel Skype. Ak tak urobite do 2 dni vam bude oznaceny ako neaktivne uzivatela Skype a vasho uctu budu zmrazene na dobu neurcitu.— PaulWalker, Dnes 19:42\" zrejme nekdo vyuziva soucasnych vypadku skype, prekladadel neznamy

Filip
17.11.2010 v 11:51
Vce o pedvolb 905 na serveru iDnes: http://mobil.idnes.cz/sekunda-hovoru-vas-ted-muze-stat-az-990-korun-pozor-na-predvolbu-905-phs-/mob_operatori.asp?c=A101019_121437_mob_operatori_mer

Jarmila
16.11.2010 v 21:20
Dnes mi piel mail s upozornnnm na pedsl 905. dajn firma z HK poskytujc nebankovn pjky a odtahujc pi zptnm voln a 990 K za sekundu. Vte o tom nkdo vce?Dky, P.S. pro Andreu: \"dreek z lsky\" mi piel nkolikrt, j tyto maily u zsadn nem.Tm, co mm rda, to mu sdlit i jinak.p.J.

Tetajane
21.07.2010 v 11:04
Dobr den, d se njak zbavit neustlch pozvnek k registraci na server Badoo? diky

Majka
16.07.2010 v 06:46
ICE - kdy to bylo v asopise Dia ivot, tak jsem tomu vila a dala si to do mobilu, e-mailem mi to te pilo t, ale je to zpochybnno, zamtnuto, nedoporueno... hmmm - take u opravdu nen emu vit - jet, e se toho nedoila moje maminka, ale co moje dcery? Zanaj mi ty le, nesmysly, chytrctv, zludnosti ji opravdu vadit.:-(((

cucak
15.06.2010 v 21:01
???

cucak
15.06.2010 v 21:00
ty retezove e-maily jsou pravda

Jenk
31.05.2010 v 16:47
Zdravim vechny, dnes sem do vzkaznku na lide.cz dostal docela zajmav info o jedn souti podan Hyundai, poslm odkaz na webov strnky: http://nasesny.cz/ m to akort jeden hek POZOR!!! - myslm, e takhle mohou zskvat info o lidech co si pej nebo nepej a o em sn - je tam toti monost hlasovat u vech inzert a me to bt evidovno pod Vai IP adresou potae - take, nedoporuuji klikat na Vechno co se lb: Takhle si Hyundai me docela dobe dlat psychologick profili ld evidovan pod IP adresou domcch nebo firemnch pota, ani by o tom lid vdli a ani by se tam pmo zaregistrovali.

Vloit pspvek do diskuse

Jmno:
E-mail:
Text zprvy:
Potvrzovac kd:
 
Pspvky v diskusi jsou nezvislmi pspvky nvtvnk a ten serveru HOAX.cz a nemus bt vdy v souladu s nzory provozovatele nebo osob pmo spojench se serverem HOAX.cz
Provozovatel serveru HOAX.cz neme zasahovat do obsahu pspvku, ale vyhrazuje si prvo cel pspvek odstranit, bude-li obsahovat urky, sprost vrazy nebo ppadnou reklamu.
Pokud jste dostali upravenou verzi hoaxu, nevkldejte ho, prosim do, komente, ale zalete na adresu info@hoax.cz, kde bude v nejblim monm termnu pidn jako dal verze hoaxu nebo jako pln nov hoax.

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil