Rychlé vyhledávání

Reklama

Éčka - přísady do potravin

První výskyt: 06.2003

Text hoaxu

Přísady do potravin


Distributor: Klinika dětské onkologie Univerzity Dűseldorf


1. Neškodné přísady

E 100, 101, 103, 104, 105, 111,121, 122, 126, 130, 132, 140, 151, 152, 160, 162, 163, 170
E 174, 180, 181, 200, 201, 236, 237, 238, 260, 261, 262, 263, 270, 280, 281, 282, 290, 300
E 301, 305, 306, 307, 308, 309, 322, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 382
E 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 410, 411, 413, 414, 420, 421, 422, 440, 471, 472
E 473, 474, 475, 480

2. Podezřelé přísady

E 125,141,150,153,171,172,173,240,241,477

3. Nebezpečné přísady

E 102,110,120,124

4. Přísady poškozující zdraví

- Poškození střev E 220,221,222,223,224
- Poruchy zažívání E 338, 339, 340, 341, 450, 451, 483, 485, 486 - Eiscreme E 107
- Kožní onemocnění E 230,231,232,233
- Zničení vitamínu B12 E 200
- Cholesterol E 320,321
- Citlivost nervů E 311,312
- Kurděje E 330 je nejnebezpečnější !!! (rakovinotvorný) je obsažen např. v krabím masu, sýru BONBEL, houby v konzervách, rajčata v konzervách

5. Rakovinotvorné přísady

E 131, 142, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 239
Pozor E 123 je silně rakovinotvorný !!!
V USA a Rusku zakázán !

Pozor na následující přísady především v těchto potravinách:

Mamba E 123 /E 110, pozor !
Medvídci ze želatiny, Harribo - želatina, lentilky, šlehačkový pudink Zotti, rybí prsty Iglo, smetana Kraft, smetanový sýr se salámem Kraft, vanilkový pudink E 102/E 110, hotové omáčky všeho druhu.

Vyvěsit a používat !!!
Jedná se o zdraví Vaše a Vašich dětí.

Zabraňte používání těchto přísad tím, že budete správně vybírat výrobky, které kupujete.
Kupující nakonec určuje složení výrobku.
Myslete na Vaše zdraví a zdraví Vašich dětí.
Okopírujte si tuto zprávu a předejte jí Vašim přátelům a známým.

jedna z verzí šířeného hoaxu

Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby

Ústav zemědělských a potravinářských informací:

Je pravda, že některá éčka mohou být pro určité lidi nebezpečná, a sice v tom smyslu, že u nich mohou vyvolat alergickou reakci. Alergickou reakci ovšem může vyvolat u susceptibilních lidí řada potravin, napr. liskové oříšky, mléko, rybí maso, dary moře, atd. a přitom o nich nikdo neprohlašuje, že jsou životu nebezpečné, i když pro lidi na ně alergické životu nebezpečné být mohou. Když byli odborníci z Düsseldorfu otázáni na autorství šířené zprávy, velice je pohoršilo, že si někdo dovolil zneužít jejich kliniku jako autora toho blufu. Pokud máte hlubší zajem o přidatné látky, na stránce http://www.szu.cz/czzp/leg/ekody.htm je seznam látek povolených v ČR vyhláškou min. zdravotnictví č. 53/2002 Sb.
Dále na stránkách http://www.uzpi.cz/adresar/pris-zivpuv.htm,
http://www.uzpi.cz/adresar/pris-gmo.htm, http://www.uzpi.cz/adresar/pris-Alergie.htm najdete éčka, která mohou být živočišného původu, pocházet z geneticky modifikovaných organismů, a proto z etických či náboženských důvodů pro některé spotřebitele nepřípustné, anebo mohou být pro některé lidi alergenní, proto si na ně musí dát pozor hlavně alergici. (Tyto stránky byly vytvořeny v roce 2001, kdy ještě platila v nich uváděná vyhlaška min. zdravotnictvi).


Platné právní předpisy pro aditiva

Vyhláška č. 52/2002 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.
Vyhláška č. 53/2002 Sb.Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků.
Vyhláška č. 54/2002 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek.

Identifikace číslem E znamená kód, pod kterým je přídatná látka označována v mezinárodním číselném systému. Je to tedy číselný kód E je kód, pod kterým je přídatná látka označována úplně stejně na celém světě. Podobný je číselný systém má Evropská unie i INS Codex Alimentarius, který vychází ze systému EU.
Přítomnost látek přídatných, které byly v potravině použity, musí být uvedena na obale, a to v sestupném pořadí podle toho, v jakém množství jsou v potravině obsaženy.

Mgr. Tatiana Oldřichová
Ústav zemědělských a potravinářských informací
www.uzpi.cz


Státní zemědělská a potravinářská inspekce:

Čas od času objevují letáčky, hlavně ve školách a školkách, upozorňující na nebezpečnost „éček“ v potravinách. Tyto letáčky a jiné tiskoviny šíří mezi lidmi hlavně paniku, nikoli fundované informace, neboť často obsahují nepřesné, zavádějící a nepravdivé informace. Letáček o škodlivosti „éček“, který má být překladem z německého originálu známe. Nevíme, kdo ho šíří a ani zda je skutečným autorem zmíněná univerzita v Düsseldorfu. Univerzitu jsme kontaktovali a požádali je o vyjádření, zda jsou skutečně autory, ale nikdo nám zpátky neodpověděl. V letáčku je např. popisováno E 330 jako škodlivá a nebezpečná látka. Pod číslem E 330 se skrývá kyselina citrónová, která se používá hlavně jako antioxidant nebo regulátor kyselosti nebo konzervační látka. Kyselina citrónová se běžně vyskytuje např. v kyselém ovoci (např. v citrónech, rybízu ap.). Právě díky kyselině citrónové mají citrusy svou výraznou, charakteristickou kyselou chuť. Nejde tedy o žádnou rakovinotvornou látku, ale o látku naprosto neškodnou. V odborné literatuře a dalších pramenech se můžeme dočíst, že tato kyselina je v našem organismu jednou z klíčových látek při odbourávání energeticky významných zdrojů při tzv. citrátovém (metabolickém) cyklu. Tělo ji tudíž může lehce zpracovat.

K přídatným látkám obecně:
Identifikace číslem E znamená kód, pod kterým je přídatná látka označována v mezinárodním číselném systému*. Kód E zavedla EU pro přídatné látky, které byly podrobně zhodnoceny na základě toxikologických studií a* *jsou v povolených dávkách bezpečné pro zdraví konzumentů*. V rozporu s tím však je označování kódem E veřejností vnímáno spíše negativně. Tím paradoxně nedochází k naplnění původního záměru poskytnout spotřebiteli informaci o tom, že obsažená přídatná látka je bezpečná.
Všechny přídatné látky lze použít pouze v případě, že jsou bezpečné a mají v potravině své technologické zdůvodnění. Právní předpisy stanoví pro potraviny limitní hodnoty, tj. nejvyšší povolená množství pro každou přídatnou látku. Předpisy také stanoví pro jaké potraviny lze přídatné látky používat.
Pokud jsou přídatné látky používané v souladu s platnými předpisy, nepředstavují pro spotřebitele významné zdravotní riziko. Každá přídatná látka, musí být schválena pro použití do potravin a musí projít přísným hodnocením zdravotní nezávadnosti. Dále se musí prokázat opodstatněnost a nezbytnost použití aditiva v potravině. Kontrolou nad dodržováním českých i evropských předpisů pro používání přídatných látek (např. dodržování limitů, používání poolených látek atp.) je pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekce (potraviny rostlinného původu) a Státní veterinární správa (potraviny živočišného původu) a orgány ochrany veřejného zdraví (pokrmy).
Státní zemědělská a potravinářská inspekce ale není kompetentním úřadem, který by se mohl vyjadřovat k problematice zdravotních rizik souvisejících s používáním aditivních látek nebo poskytovat odborná stanoviska v této oblasti. V ČR se problematikou přídatných látek zabývá Odborná skupina pro speciální druhy potravin a aditiva v potravinách a Národní referenční laboratoř pro aditiva v potravinách při Státním zdravotním ústavu (SZÚ). Výše uvedené pracoviště je zaměřeno zejména na přípravu souvisejících právních předpisů, zapracování směrnic EU do české legislativy a laboratorní stanovování některých přídatných látek. Dále v souladu s požadavky EU provádí sledování a vyhodnocování spotřeby vybraných přídatných látek.

S dalšími dotazy můžete kontaktovat Ing. Danielu Winklerovou ze Státního zdravotního ústavu. (OS pro specální druhy potravin a aditiva v potravinách a Národní referenční laboratoř pro aditiva v potravinách),

S pozdravem

Mgr. Pavla Burešová
SZPI – Oddělení komunikace
www.szpi.gov.cz

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/hoax/ecka---prisady-do-potravin/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=hoax&action=hoax_detail&id=161

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé