Rychlé vyhledávání

Reklama

Starobní důchody - zvýhodnění Romů

První výskyt: 04.2010

Text hoaxu

TO SNAD NENÍ MOŽNÉ !!!
Přeposílám státem dost utajovaný fakt.
V posledních dnech byly Česká i Slovenská republika označeny vysokou komisařkou OSN pro lidská práva za země, kde dochází k diskriminaci Romů.
K této kritice lze uvést jeden příklad, který  tomuto tvrzení odporuje a týká se starobních důchodů Romů.

Zatímco pracující člověk, který vydělává v průměru 15 000 Kč měsíčně ( a těch je většina), obdrží starobní důchod vypočtený z této částky, Rom,byť celý život nepracoval a do sociálního systému nevložil ani jednu korunu a živil ho stát z různých sociálních dávek,  tak tento "diskriminovaný" spoluobčan obdrží starobní důchod vypočítaný z průměrného platu v ČR a to je, vážení, 24 000 Kč měsíčně.
Tak kdo je tady skutečně diskriminován?
Majoritní   většina, nebo naši  romští spoluobčané, byť jsou v menšině !

Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby


MPSV ČR - Tisková zpráva Praha 12. 4. 2010

Výše důchodu závisí na době pojištění a příjmech, nikoliv na barvě pleti, pravidla stanovuje legislativa

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v poslední době zaznamenalo řadu e-mailových zpráv, rozesílaných jako tzv. SPAM, o údajném zvýhodnění Romů při výpočtu starobního důchodu. V e-mailu se mimo jiné píše:

„Zatímco pracující člověk, který vydělává v průměru 15 000 Kč měsíčně (a těch je většina), obdrží starobní důchod vypočtený z této částky. Rom, byť celý život nepracoval a do sociálního systému nevložil ani jednu korunu, a živil ho stát z různých sociálních dávek, tak tento diskriminovaný spoluobčan obdrží starobní důchod vypočítaný z průměrného platu v ČR a to je, vážení spoluobčané, 24 000 Kč měsíčně. Tak kdo tady chce mluvit o diskriminaci ????????“

Výše uvedené informace neodpovídají skutečnosti, a proto MPSV považuje za nezbytné vše uvést na pravou míru:

Podmínky nároku na dávky důchodového pojištění, tedy na starobní, invalidní i pozůstalostní důchody, stejně jako pravidla pro jejich výpočet, stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z jeho hlavních principů je, že pro přiznání důchodu musí lidé získat potřebnou dobu pojištění a v souvislosti se starobním důchodem musí rovněž dosáhnout důchodového věku.
Doba pojištění se přitom získává výdělečnou činnosti, tj. prací, výše samotného důchodu pak zjednodušeně řečeno závisí na tom, jak dlouho a z jak vysokého příjmu je placeno pojistné na důchodové pojištění.

Každý důchod, tedy i starobní, z českého důchodového systému se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stejná pro všechny druhy důchodů (bez ohledu na délku pojištění a výši výdělků) a v současné době se jedná o 2.170 Kč měsíčně.
Procentní výměra starobního důchodu závisí na délce pojištění a výši příjmů, které měl pojištěnec v tzv. rozhodném období před přiznáním důchodu. Rozhodné období pro důchody přiznávané v roce 2010 jsou roky 1986 až 2009.

Romští spoluobčané nejsou při výpočtu starobních důchodů nijak zvýhodňováni ani znevýhodňováni. Platí pro ně stejná pravidla jako pro všechny klienty českého důchodového systému. MPSV nezná autora nepravdivé e-mailové zprávy, případný podpis s hlavičkou MPSV, který se v některých spamech objevil, je zneužitím veřejně dostupných kontaktů.

Detailní informace o důchodech najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese http://www.mpsv.cz/cs/3 a rovněž na stránkách České správy sociálního zabezpečení, která v praxi rozhoduje a vyplácí většinu důchodů v České republice, konkrétně na http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/.

Štěpánka Filipová
MPSV ČR
vedoucí oddělení styků s veřejností
a tisková mluvčí

Odkaz na tuto zprávu ve formátu PDF najdete ZDE.Vyjádření ČSSZ

Vážený pane redaktore,

    uvedená řetězová zpráva, která cirkuluje po internetu, je skutečně typický "hoax" či "urban legends" a nejedná se v žádném případě o pravdivou informaci.

Konkrétně k této (dez)informaci byla publikovaná tisková zpráva MPSV - http://www.mpsv.cz/files/clanky/8576/12042010.pdf (pozn. Tato tisková zpráva je zveřejněna výše)

Pro vznik nároku na starobní důchod jsou v zásadě stanoveny dvě podmínky, které je nutno splnit současně. Jedná se o dosažení určité věkové hranice a získání potřebné doby pojištění.

Z toho vyplývá, že

 • osoba, která dlouhodobě (po převážnou část svého života) nepracuje (není účastna důchodového pojištění) a pouze pobírá sociální dávky (míněny jsou zřejmě dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, apod.), pravděpodobně nezíská na důchod vůbec nárok, neboť nesplní podmínku potřebné doby pojištění, která je nejméně 25 (do budoucna až 35) let
   
 • pokud se osobě, která dlouhodobě funguje na sociálních dávkách podaří nárok na důchod získat (tj. získá potřebnou dobu pojištění), její starobní důchod pravděpodobně nebude vyšší, než důchod osoby, která celý život pracovala; nejméně bude však činit 2 940 Kč (tj. nejnižší možná procentní výměra 770 Kč + základní výměra důchodu, pro všechny důchody stejná ve výši 2 170 Kč).

Pozn. starobní důchod osoby, jejíž výpočtový základ (tj. měsíční průměr výdělků) činí 8 000 Kč a získala 40 let pojištění, bude činí 6 970 Kč.  

 Za určitých okolností však může nastat situace, že starobní důchod osoby, u které se zdá, že přežívá na "sociálních dávkách" (zde ovšem nemusí jít o dávky pomoci v hmotné nouzi, jak je o nich výše hovořeno; veřejnost má ovšem tendenci tyto pojmy zaměňovat) a tedy nevykonává výdělečnou činnost, může být vyšší než starobní důchod osoby, která celý život pracovala s minimálními příjmy, např.:

 • pokud taková osoba dlouhodobě pečuje o závislou osobu (např. o postižené dítě či závislého seniora), přičemž před započetím péče nebo po jejím ukončení dosahovala solidních výdělků ("sociální dávkou" zde může být příspěvek na péči)
   
 • pokud taková osoba střídá období nezaměstnanosti s obdobími solidních výdělků ("sociální dávkou" zde může být podpora v nezaměstnanosti)
   
 • pokud jde o osobu, která v minulosti solidně vydělávala a potom se stala plně invalidní, např. v důsledku úrazu ("sociální dávkou" zde může být invalidní důchod); poživatelství invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se započítává do doby pojištění obdobně, jako by tento poživatel pracoval, navíc se starobní důchod většinou odvozuje z výpočtového základu, ze kterého se odvozovala výše dříve plného invalidního důchodu, nyní invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Důvodem příznivé výše důchodu takových osob je shora uvedené vylučování těchto dob z období, na které se rozpočítává průměr příjmů, z něhož se pak odvozuje výše důchodu. Dalším důvodem je skutečnost, že trvání takové sociální události (péče o dítě či seniora, nezaměstnanost, pobírání plného invalidního důchodu resp. invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně) se považuje za náhradní dobu pojištění, tzn. započítává se do doby pojištění obdobně, jako by tato osoba pracovala.


Mgr. Kamil Vařeka
ředitel odboru komunikace a tiskový mluvčí
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍPodobné zprávy

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/hoax/starobni-duchody---zvyhodneni-romu/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=hoax&action=hoax_detail&id=1074

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé