Rychl vyhledvn

Reklama

Diskuse : Irsk tst


Saturni a strek
11.01.2019 v 14:30
Mezi lidmi v Britnii se vyprv kouzeln pbh o chudm tinctiletm chlapci jmnem Alex. Ten pr bhem prochzky po skotskch blatech z nieho nic zaslechl voln o pomoc. Rozbhl se tedy k mstu, odkud zvuk pichzel, a kdy tam dorazil, uvidl mladka, kter se topil v bain. Vythl ho a zachrnil mu ivot. Mladkovi rodie pak z vdnosti Alexovi zaplatili studium na medicn. Tm tinctiletm chlapcem byl pozdj vynlezce penicilinu sir Alexander Fleming. Tm topcm se mladkem budouc britsk premir sir Winston Churchill. Historka m ale jet pokraovn. V roce 1943 prv Churchill v tu nejnevhodnj dobu uprosted 2. svtov vlky onemocnl. Pomoci mu pr ml a nov antibiotick lk - penicilin. Fleming by tak Churchillovi zachrnil ivot u podruh. Tentokrt vak jen zsluhou toho, e mohl dky vdnosti Churchillovch rodi vystudovat medicnu. Krsn pbh, ktermu v mnoho lid. Bohuel je od zatku do konce vymylen. Mlad Churchill na blatech nikdy nebyl, a kdy za vlky onemocnl, vylili ho pln jinm lkem. O vynlezci penicilinu siru Alexanderu Flemingovi se pesto d ci, e ml ivot pln osudovch nhod. Ve skutenosti mohl Fleming medicnu vystudovat dky 250 librm, kter zddil po svm strkovi. Pihlsil se na fakultu pi nemocnici Saint Marry v Londn, kde se vnoval pedevm chirurgii. Ve kole byl jednm z nejnadanjch a zvren zkouky sloil v roce 1908 se zlatou medail pro nejlepho studenta ronku. I pesto, e spn sloil chirurgickou zkouku, nikdy se tomuto oboru nevnoval. Shodou nhod se dostal k bakteriologii. Do sv bakteriologick laboratoe si ho toti vyhldl jist profesor Freeman. Nikoli vak proto, e by ve Flemingovi vidl skvlho bakteriologa. Vybral si ho kvli tomu, e Alexander dobe stlel a profesor chtl zaloit steleck klub. Za Felmingovm ivotnm objevem stoj opt nhoda. Konkrtn neumyt laboratorn misky. Ji uznvan sedmatyicetilet odbornk Alexander Fleming je v roce 1928 nael po nvratu z dovolen. Pvodn v nich pstoval kultury stafylokok, bakteri, kter zpsobuj hnisav onemocnn. Zskal je pr tak, e se do misky sm vysmrkal. Bhem dovolen se do misek nedopatenm dostala plse a mnoila se tu. Fleming si po nvratu hned viml, e plse bakterie zabj. lo o plse jmnem Penicillium Notatum. Objev byl na svt. Flemingovi ani jeho kolegm se vak v nsledujcch letech nepodailo penicilin z plsn izolovat, a tak nebylo mon lk vyrbt ve velkm. Uspl a v roce 1940 oxfordsk chemik Ernst Chain a jeho ptel, biochemik Howard Flory. Po spnch testech na lovku bylo jasn, e se jim spolen s Flemingem podailo vyrobit vjimen lk. V Britnii pesto nenali nikoho, kdo by byl schopn zaplatit jeho prmyslovou vrobu. Dostaten kapitl se nael a ve Spojench sttech. Dky tomu u v roce 1943 mli penicilin vojci na front, kde se antibiotiky podailo zachrnit tisce ivot. Vzhledem k tomu, e se penicilin pouv dodnes, jdou zachrnn ivoty s jistotou do milin. Fleming, Chain a Flory dostali za svj pelomov objev v roce 1945 Nobelovu cenu za medicnu.

Ondej Zahradnek
29.03.2014 v 15:02
Tenhle odkaz to vysvtluje asi nejlpe: http://www.snopes.com/glurge/fleming.asp

Tomuf
30.07.2007 v 09:10
http://www.winstonchurchill.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=102

komink
19.07.2007 v 19:57
Je to cel trochu pitaen za vlasy, jako pevn vtina kolujcch mail, typu "kdy to pole, bude tst, kdy ne, bude smla"
Myslm, e texty tohoto typu jsou tak akort dobr na sbr emailovch adres, kter pak s spchem urit zjmov skupiny vyuvaj k posln "nedoucch" zprv a zahlcuj emailov schrnky.

Maxiorel.cz
04.07.2007 v 01:24
sta kouknout na Wikipedii na oba ivotopisy, podvat se, kdy byl vynalezen penicilin a kdy byl mladej Winston nemocnej na ten zpal plic. Pak vm z toho vyleze, e to cel je nesmysl, nemluv o tom, co napsali kolegov pede mnou - irsk tst skotskho rolnka, kterho syn studoval v Londn :-)

Lucia
21.02.2007 v 14:18
Irske stastie skotskeho rolnika, ktoreho syn studoval v Anglicku (Londyn) - pekny mix

Trinity
04.11.2006 v 14:52
Hmmmmmmmmmmm, pkn ne? Roztomil!

T
06.10.2006 v 11:17
Irsk tst skotskho rolnka :-D Ach jo....

Vloit pspvek do diskuse

Jmno:
E-mail:
Text zprvy:
Potvrzovac kd:
 
Pspvky v diskusi jsou nezvislmi pspvky nvtvnk a ten serveru HOAX.cz a nemus bt vdy v souladu s nzory provozovatele nebo osob pmo spojench se serverem HOAX.cz
Provozovatel serveru HOAX.cz neme zasahovat do obsahu pspvku, ale vyhrazuje si prvo cel pspvek odstranit, bude-li obsahovat urky, sprost vrazy nebo ppadnou reklamu.
Pokud jste dostali upravenou verzi hoaxu, nevkldejte ho, prosim do, komente, ale zalete na adresu info@hoax.cz, kde bude v nejblim monm termnu pidn jako dal verze hoaxu nebo jako pln nov hoax.

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Cybersecurity Conference Prague 2020
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
SDRUEN INTERNETOVCH OBCHOD  Internet-Shops.cz
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
SECIT.SK
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Domna LEVNAVEJCE.CZ je na prodej.