Rychl vyhledvn

Reklama

Parodie na hoaxy

Prvn vskyt: 07.2002

Text hoaxu

1.verze

Ahoj, jmenuju se Nasranej.

Trpm nkolika vzcnmi a smrtelnmi chorobami: patnmi vsledky psemek a test, extrémnm panictvm a strachem z toho, e budu unesen a rektln zabit silnm elektrickm proudem, protoe jsem neposlal dl asi 50 miliard podlanch etzovch dopis. Dopis od lidiek, kte skuten v, e kdy se tyhle dopisy polou dl, tak to ubohé malé dve z Arkansasu, které se narodilo s prsem na ele, shromd dost penz na operaci, a to prv vas, ne ho rodie prodaj do cirkusu.

Opravdu v, e Bill Gates tob a kadému, kdo "jeho" mail pole dl d 100 dolar?

Ale k vci: tento mail je jedno velké FUCK YOU vem tm lidikm tam venku, kte nemaj nic lepho na prci. Bude se ten zl kobold etzovch dopis v mém pokoji plazit a muit m, zatmco spm? Muit, protoe jsem peruil etz, kter vznikl v roce 5 a do Evropy byl pivezen kikem, kter uprchnul z vzen, a kter kdy vydr do roku 2800, bude zapsn do Guinessovi knihy.


A zde jsou tyi nejoblbenj typy:
ETZOV DOPIS TYP 1:
Ahoj.
Sje dol
Nco si pej.
Sje dol.
Ne, to ne.
Sje dol.
Ne, to taky ne - ty prase, sje dol.
Sje dol.
Sje dol.
atd. Hahaha

Take, jestli tenhle dopis nepole v nsledujcch 5 sekundch 5096 lidem, znsiln t jednonoh nmonice lesba a bude shozen z vkového domu do 1m irokého sudu s bekou. A to je pravda! Protoe TADY TEN dopis nen jako vechny ostatn. TENHLETEN je PRAVDA!

ETZOV DOPIS TYP 2
Ahoj a dky, e sis nael as k peten tohoto dopisu. Je tu jeden mal hoch v Baklaliviatatlaglooshenu, kter nem pae, rodie, vnitnosti a ui.
ivot tohoto ubohého dtte me bt zachrnn, protoe pokadé,kdy bude tenhle dopis posln dl, d Centrum.cz jednu korunu na "konto malého hladovjcho chlapce z Baklaliviatatlaglooshenu bez rukou, nohou, vnitnost, rodi, u. "Automaticky! Ach ano, a nezapome, e my nemme absolutn dné prostedky na zaplacen odeslanch mail.
Take pedej dl!
Poli tenhle mail 5 lidem bhem ptch 47 sekund.

ETZOV DOPIS TYP 3
Ahojky tam venku! Tenhle etzov dopis existuje od roku 1897.To je absolutn neuvitelné, protoe tehdy jet nebyly maily. A tak to funguje:
Poli ho v prbhu ptch 7 minut 15,067 lidem, o kterch si mysl, e by ho mohli vyut, jinak....
*Bizardn horor scén .1
Elke Röschenov la jednou v sobotu pky ze koly dom. Tenhle mail dostala teprve pednedvnem a ignorovala ho. Uklouzla na ps hromdce, spadla pesn do stoky, polila ji hust hnd movka z odpadnch kanl a odela se o m mstské istiky. Nejene potom komicky pchla, ona také umela.
To se ti taky me stt!
*Bizardn horor scén .2
Thomas Krögerson, tinctilet hyperaktivn hoch, nael tenhle mail ve své schrnce a ignoroval ho. Ve stejn den ale pozdji el po ulici, podval se nahoru, dostal vnonm stromkem pmo do o (bylo to ve védsku, krtce po Vnocch), zavrvoral na silnici a srazilo ho nkladn auto IKEA. To stejné se stalo jeho ptelkyni!
Oba zemeli, pili do pekla a byli odsouzeni jst a na vnost holandské automatové krokety. To se ti taky me stt!

Bylo to srozumitelné? Kdy dostane etzové, dopisy, které t vyto a nechvaj neastnm, vyma je. Kdy jsou alespo veselé, poli je dl lidem, o kterch si mysl, e sdlej tvj humor.
Neposlej ostatn lidi virtuln nkam, zatmco m patné svdom kvli njakému lovku z Botswany trpcmu leprou, kter jet k tomu nem dné zuby a u 27 let je pipoutn na zda mrtvého slona, a jeho jedinou anc je kad dl poslan mail, protoe jinak do tvé pedzahrdky naraz raketa.

Dky ...

P.S. poli tenhle mail dl a Lady Diana a Elvis Presley se vrt..


2.verze

Chtl bych podkovat vem co mi poslali maily "nepetrhni etz" a "poli dl" v roce 2005!
Dky va dobrot: - jsem pestal pt Colu od té doby co jsem se dozvdl, e se s n ist skvrny na WC!
U ani nechodm moc do kina, protoe se bojm, e si sednu na infikovanou jehlu AIDS!
Potm se, protoe u nepouvm deodoranty, kdy jsem se dozvdl, e podporuj rakovinu!
U neparkuji v krytch parkovitch, protoe se bojm, e mi nkdo daruje parfém, aby m nadrogoval a okradl!
Vechny moje spory jsem dal na et Amy Bruce, chudého dtte, co ek na transplantaci srdce u aspo po 7000-té (zajmavé je, e od roku 1995 je j stle 7 let)!
Mj mobil Nokia GSM, co jsem ml dostat zadarmo, stle nepiel a ani lstky do Disneylandu!
21x jsem peloil oslavu mch narozenin, nebo stle ekm na donku vna zdarma a vichni moji ptelé jsou na m natvan!
Zapsal jsem svoje jméno do dopisu s dalmi 3000 jménami na zchranu veverky z Mozambiku, kter m vyhynout (a kter je vlastn tak vzcn, e ji nikdo nikdy nevidl)!
Dozvdl jsem se po 170-té, e MSN Hotmail mi zru mailovou schrnku, ale stle se nic nezmnilo!
U znm recept jak najt spznnou dui (sta napsat jeho jméno na papr a pokrbat si zadek a pitom se toit ve smru hodinovch ruiek okolo Renaulta 4L)!
Ml jsem netst piblin 3000x a jsem mrtv 67x, protoe jsem nikdy neodeslal maily dl a u vbec ne do 24 hodin!
Dkuji Vm!!!
Dleité: Jestli neodele tento mail do 10 sekund alespo 850 000 lidem , modr dinosaurus seere ztra v 17.30 celou tvoji rodinu!Jedna z grafickch parodi

Poznmka redaktora

Jedna z nejlepch reakc na hoaxy je snad pse od Weird Al Yankovice - Virus Alert kombinovan s tmto klipem!

Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/parodie-na-hoaxy/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=69

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil