Rychl vyhledvn

Reklama

Protest proti EZu - hromadn vypnut spotebi

Prvn vskyt: 01.2008

Text hoaxu

Verze 1 - leden 2008

Nesouhlaste s politikou EZu, s neustlm zdraovnm, nehorznmi  odmnami manager EZu atd.?
 
Je na ase vyjdit svj nesouhlas tm, e v pedem daném ase a to 1.nora 2008 vypneme vichni v 18 hod. pesn, vechny spotebie. EZu tm vzniknou pomrn velké technické komplikace a snad si uvdom, e neme neustle bezostyn zdraovat a my budeme jako ovce poslouchat a platit.

Poli teto mail vem tvm znmm, aby byl inek co nejcitelnj.Verze z adventnho obdob 2008. Efekt bude pravdpodobn stejn jako v pedchozm ppad, ale na druhou stranu jist nic nebrn strvit romantick adventn veer pi svkch.

Vyjden odbornka nebo zainteresovan osoby

Stanovisko EPS, a.s. k vzv:

Na penosovou soustavu tato aktivita me mt urit vliv. Me dojt k pebytku vroby nad spotebou a tento stav budou muset dispeei EPS regulovat. Bude tedy nutné vyut regulanch slueb a tm se zv cena odchylky.

Jana Jabrkov
Tiskov mluv
EPS, a.s.


Stanovisko EZu k vzv:

Dobr den,

EZu vzva komplikace nezpsob. Pote by vak mohla zpsobit elektrizan soustav, kterou spravuje spolenost EPS, ta nem s EZ nic spoleného.  Navc EZ je i pes to nepjemné zvyovn cen stle jednm z nejlevnjch dodavatel v celém regionu.


Pkn den,

Eva Novkov
tiskov mluv
EZ, a. s.EPS - Graf spoteby, prbh zaten 1.2.2008 v 20:10

EPS - Graf spoteby, prbh zaten 2.2.2008 v 7:40

EPS - Graf spoteby, prbh zaten 21.12.2008 - zvraznna "doba akce" v 18:00

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/protest-proti-cezu---hromadne-vypnuti-spotrebicu/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=751

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil