Rychl vyhledvn

Reklama

Voda a mikrovlnka

Prvn vskyt: 03.2008

Text hoaxu


Ped pr dny si jeden znm chtl pipravit instantn kvu. Vzal hrnek s vodou a vloil ji do mikrovlnky, aby vodu uvail. Nevme pesn, na kolik nastavil minutovku, ale chtl pouze dostat vodu do varu. Kdy se minutovka zastavila, vyndal hrnek s vodou a konstatoval, e voda nevaila. V okamiku, kdy do n pesto nasypal instantn kvu,mu voda vybuchla do tve. Hrnek zstal cel, pouze voda mu doslova vyskoila do oblieje. Ma popleniny druhho stupn, po kterch mu zejm zstanou stopy. Navc lev oko je takt postien. Po pichodu do nemocnice mu lka sdlil, e se jedn o znm fenomn a e voda samotn by se nikdy nemla ohvat v mikrovlnce. Pokud peci jen chceme oht vodu tmto zpsobem, mlo by bt v hrnku vloeno nco navc, nap. kousek dvka (sirka s ulomenou hlavikou), v dnem ppad ovem nic kovovho.

Vedeck vysvtlen:

Voda se ohv rychleji ne bublinky pry, kter se nemohou vytvoit a tm uvolnit akumulovanou teplotu. Tm, e bublinky varu se netvo a tm neuvoluje voda akumulovanou teplotu, se voda ohv a pesahuje bod varu. Kdy se voda da do pohybu pi vloeni cizho tlesa (cukr, kva,
sek aje), je tepeln ok dost velik na to, aby najednou vytvoil bublinky, kter vysloven vystel horkou vodu ven. Jedn se o podobny efekt, jako kdy otevete novou lhev Coly po pedchozm protepn.

Zalete svm znmm - majitelm mikrovlnek

Poznmka redaktora

Na nkterch mikrovlnkch bv vstran nlepka, kter upozoruje, e by ve sklenice s tekutinou mla bt vloena lika (samozejm z vhodnho materilu), kter zabrn utajenmu varu. Na toto riziko upozoruj i nkte vrobci ve svch nvodech k pouit.

Mikrovlnn trouba s upozorujc nlepkou

Detail nlepky

Varovn v nvodu k pouit mikrovlnn trouby

Vyjden odbornka nebo zainteresovan osoby

Dobry den

Podle meho je efekt realny, jedna se proste o lokalni prehrati kapaliny bez nukleacnich jader, kolem kterych by mohla zacit varit, chemici na to maji prastarou poucku "nez zapalis plaminek, vhod tam varny kaminek" :-) , nicmene odbornici to jiste vysvetli presneji.

Krasny den.

Ing. Dr. Vladimir Zdimal
stav chemickch proces AV R, v.v.i.Dobr den

Voda v mikrovlnce se me oht na vce ne 100 oC, (jedn se o utajen var), je proto vhodnj bu cca minutu pokat, nebo ped ohevem vhodit do vody kousek porcelnu (varn kamnek).
Jev je nzorn ukzan v tomto vdecko populrnm dokumentu (mpg soubor velikost 496MB).

Hjek Milan, Ing.CSc.
stav chemickch proces AV R, v.v.i.


Podobn zprvy

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/voda-a-mikrovlnka/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=817

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil