Rychlé vyhledávání

Reklama

ABACHA - peníze z Nigérie

Text hoaxu

ORIGINÁL ZPRÁVY:


ATTN: PRESIDENT / CEO

Sir.

URGENT BUSINESS PROPOSAL

I am Mrs. Maryam Abacha , wife to the late Nigeria Head of State, General Sani Abacha who died on the 8th of June 1998 while still on duty. I am contacting you in view of the fact we will be great assistance to each other likewise developing a cordial business relationship.

I currently have within my reach the sum of fifty-five Million United States Dollars (US$55,000,000.00) cash, which I intend to use for investment purposes specifically in your country. This money came as a result of a payback contract deal between my late husband and Russian Firm on our country’s Multi-billion Dollars Ajaokuta Steel Plant. The Russian partners returned my husbands share of US$55 Million after his death and lodged it with my husband ‘s security Firm in Nigeria of which I am a director.

Right now the new Civilian Government have revoked our licenses that allows us to own a financial and oil company. In view of these I acted very fast to withdraw the US$55 Million from the company’s vault well preserved and packaged in trunk boxes and deposited it in a privately erected security safe. I have since declared the Security Company bankrup. No record ever existed concerning the money neither is the money traceable by the Government because there is no document showing that we received the money from Russians.

Due to the current situation in the country concerning Government Attitude towards my family, it has become quite impossible for me to make use of the money within, thus I seek your assistance to move the money out of this country. On your consent, I shall expect you to contact me urgently to enable us discuss in details about this transaction.

Bearing in mind that your assistance is needed to transfer this fund, I propose a commission of 20% ( Twenty Percent) of the total sum to you for the expected services and assistance.

Your urgent response is highly needed so as to stop further contact. I therefore mandate Barrister Alfred Ude who is our family lawyer to deal with you on this transaction. All correspondence must be to Barrister Alfred Ude on Tel: 234-1-2634357, Fax: 2634357 E-mail address: barrister_oscar_oba@justice.com Reply to any other number will be totally disregarded for security reasons.

I must use this opportunity to implore you to exercise the utmost indulgence to keep this matter extraordinarily confidential whatever your decision while I await your prompt response.

Best Regards,

Mrs. Maryam Abacha


STROJOVÝ PŘEKLAD:

Zpráva je rozesílána většinou v anglickém jazyce. O české verzi jsem nebyl zatím informován. Pro ty, co neumí anglicky a zajímá je, co se v těchto podvodných dopisech píše je k dispozici jednoduchý strojový překlad textu. Připadá mi zbytečné se s tímto textem překládat a pro pochopení významu zprávy takový překlad (doufám) postačí. Přeloženo pomocí programu Eurotran Explorer 2000.


ATTN: PREZIDENT / CEO

Sir.

NALÉHAVÝ OBCHODNÍ NÁVRH

Já jsem Mrs. Maryam Abacha , manželka k pozdě Nigeria Hlava Státu, Generál Sani Abacha kdo umřel na 8th Června 1998 chvíle ještě ve službě. Já kontaktuji vás v pohledu na fakt my budeme velká pomoc k sobě podobně rozvíjí srdečný obchodní vztah.

Já současně mám uvnitř mého dosahu suma padesát pět Miliónu Americké Dolary (US $55, 000, 000.00) hotovost, který já zamýšlím používat pro investiční účely specificky v vaší zemi. Tyto peníze přišly jako výsledek výnosu uzavřít obchod mezi mým zesnulým manželem a Rusem Firma na naší zemi je Multi-billion Dolary Ajaokuta Ocelárna. Ruští partneři vrátili se můj manželský podíl na US $55 Milión po jeho smrti a dělal to s mým manželem ‘s bezpečná Firma v Nigeria z kterého já jsem ředitel.

Ihned nová Civilní Vláda odvolali náš povolí to dovolí nám vlastnit finanční a naftová společnost. V pohledu na tyto já jsem jednal velmi rychle ustoupit US $55 Milión od společnostního sklepu zachovalý a balený v kmenových krabicích a vsadil to v soukromě postavené bezpečnosti bezpečné. Já jsem od té doby deklaroval Bezpečnost Společnostní bankrotář. Žádný záznam někdy existoval ohledně peněz žádný je peníze vystopovatelné Vládou protože tam je žádný dokument ukazující že my jsme přijali peníze od Rusů.

Kvůli běžné situaci v zemi ohledně Vládního Postoje Vůči mé rodině, to stalo se docela nemožný pro mě používat peníze uvnitř, tak já hledám vaši pomoc pohybovat penězi ven z této země. Na vašem svolení, já budu očekávat vás kontaktovat mě naléhavě umožnit nás disky v detailech o této transakci.

Má Na Paměti že vaše pomoc je potřeboval přenést tento fond, já navrhuji pověření z 20 % ( Dvacet Procenta) kontrolního součtu k vám pro očekávané služby a pomoc.

Vaše naléhavá odezva je velmi potřebována aby zastavil dalečejší kontakt. Já proto nařídím Barrister Alfred Ude kdo je náš rodinný právník zabývat se vámi na této transakci. Celá korespondence musí být k Barrister Alfred Ude na Tel: 234-1-2634357, Fax: 2634357 E-mailové Adresy: barrister _oscar _oba@justice.com Odpověď Na nějaké jiné číslo bude totálnědisregarded pro bezpečné důvody.

Já musím využít tuto příležitost uprosit vás vykonávat nejzazší shovívavost držet tuto záležitost vyjímečně důvěrný kterýkoliv vaše rozhodnutí zatímco já očekávám vaši pohotovou odpověď.

Pozdravy V Dopisu,

Mrs. Maryam Abacha
Poznámka redaktora

Volný překlad informací o postupech podvodníků a rady, jak se nenechat napálit.
Přeloženo ze serveru N.A.S.P.A:

Jak podvod funguje?

- Poté, co se gang s obětí úspěšně zkontaktuje, požaduje informace o bankovním účtu, aby mohl provést transakci.V následujícím kroku začnou podvodníci požadovat nutné dokumenty, které oběť nemůže poskytnout, například: výpis z Obchodního rejstříku v Nigérii, obchodní certifikáty, daňové formuláře a mnoho jiných. Oběť je pak odkazována na falešné právníky, vládní úředníky a bankovní manažery, kteří žádají úhradu správních poplatků. Když je zaplacen jeden poplatek, podvodnící žádají úhradu dalších poplatků. To vše trvá tak dlouho, dokud je oběť ochotna a schopna platit. V této fázi se podvodníci někdy chovají hrubě až agresivně.

- Konečný výsledek je ten, že oběť zaplatí všechny "poplatky" a převod se z nějakého důvodu nakonec neuskuteční.

- V některých případech se stalo, že zločinci žádali oběť o podvodnou návštěvu (bez platného víza) Nigerie nebo jiné země k dokončení transakce.
Pokud oběť opravdu přiletí, setká se zde s falešnými nebo se zkorumpovanými úředníky. Postupně se začnou se objevovat další problémy a pro jejich vyřízení je potřeba uhradit další poplatky.
Pokud se oběti snaží z obchodu vycouvat, začnou být vydírány pro nezákonou návštěvu příslušné země. V některých případech byly dokonce neochotné oběti zavražděné.

Buďte ostražití. Vždy existuje nějaká pravděpodobnost, že dostanete podvodný e-mail.

Jak získali moji adresu a proč si mě vybrali pro podvod?
Nevybrali vás. Oni stále prohledávají Internet kvůli kontaktu možných obětí. Kontaktují náhodné e-mailové adresy, získávají kontakty z různých chatů, datových služeb, kupují ilegálně získané spamové seznamy, prohledávají diskuzní skupiny, vývěsky, reklamy apod.

Proč je nebezpečné odpovídát na tyto dopisy?
Každá odpověď nebo reakce potvrdí funkčnost vaší adresy, což přitahuje pozornost pochybných živlů. To není dobré ani když pochází z cizí země. Jsou i případy, kdy podvodníci použily detaily ze záhlaví dopisů-odpovědí a toto využily k novým podvodům.

Již jsem odpověděl na dopis a poskytnul osobní a finanční informace. Porušil jsem zákon?
Poskytování vašich osobních a finančních informací není zločin. Jestliže jste však poskytnul fotokopii vašeho pasu nebo řidičského průkazu, mohou být zhotoveny jejich padělky a někdo může používat vaši identitu při nějaké nekalé činnosti.

Je možné, aby mi došel podvodný e-mail z jiné země než je Nigerie?
Na Internetu je možné zřídit různé bezplatné - freemailové účty, které mohou být zneužity.

Jak moc se tyto dopisy šíří na Internetu?
Toto je jeden z mnoha druhů podvodných dopisů. Gangy se stávají důmyslnější a vymýšlí nové podvody. Sbírka peněz na školu pro chudé děti, cestovní kanceláře okradené o lístky a mnoho dalších způsobů. Zločinci se také zaměřují na charity, náboženské organizace, právnické firmy, realitní makléře, doktory a podobně.

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/scam419/abacha---penize-z-nigerie/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=scam419&action=hoax_detail&id=62

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
Jógové studio Marcel Třebíč Havlíčkovo náb. 37
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé