Rychlé vyhledávání

Reklama

Adams Powell an Attorney - zneužití leteckého neštěstí

První výskyt: 02.2005

Text hoaxu

Adams Powell.
Email: adamspowell2004@netscape.net

I write you in good faith, hoping that you will treat this letter as a desperate search for assistance in a matter that shall benefit both of us. A random search based on your locality from the Internet produced your name and address and that of two others in your country.

I am Adams Powell an Attorney to a deceased Immigrant property magnate who was based in the U.K., also referred to as my client.

On the 25th of July 2000, my client, his wife and their two Children died in the Air France concord plane crash bound for New York in their plan for a world cruise, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/859479.stm Since then I have been managing his properties here in the U.K. and some others which he put out for sale. The properties which have long been put out on sale have now been paid for and now the money paid has long been deposited into his local bank account. I am contacting you to assist in repatriating the money and estate left behind by my client before they get confiscated or declared unserviceable by his bank.

Particularly, the bank has issued me with a notice to provide any of his next of kin or have the account confiscated within a short period of time. My late client has an account valued at 30 Million United States Dollars Only. Since I have been unsuccessful in locating any of my clients relatives for some time now and with no one coming forward since my clients passing on, and with the bank now giving me a deadline, I now seek your consent to present you as the next of kin to my deceased client, so that the proceeds of his account valued at 30 Million United States Dollars Only can be paid to you. This I intend we share amongst ourselves in the ratio of 50% to me and 40% for you while the balance 10% we shall use for settling any miscellaneous expenses that might arise.

I have all the necessary information that can be used to back up any Claim that we may make and I can assure you that you shall be paid this amount as the next of kin to my late client.

All I require is your honest co-operation to enable us see this deal through. I guarantee that this will be executed under a legitimate arrangement that will protect you from any breach of the law. Trust me as his attorney that this is a risk-free relationship.

Please get in touch with me via email and send me your full names and address, telephone and fax numbers to enable us discuss further about this transaction.

Best regards,
Adams Powell.

STROJOVÝ PŘEKLAD:

Zpráva je rozesílána většinou v anglickém jazyce. O české verzi jsem nebyl zatím informován. Pro ty, co neumí anglicky a zajímá je, co se v těchto podvodných dopisech píše je k dispozici jednoduchý strojový překlad textu. Připadá mi zbytečné se s tímto textem překládat a pro pochopení významu zprávy takový překlad (doufám) postačí. Přeloženo pomocí programu Eurotran Explorer 2003.

Adams Powell.
E-mail: adamspowell2004@netscape.net

Já zapisuji vás dobrá víra, doufat, že vy budete brát tento dopis jako zoufalé hledání pomoci v záležitosti to muset prospět oběma nás. Náhodné hledání založené na vašem místě od internetu produkovalo vaše jméno a adresu a ty dva jiné ve vaší zemi.

Já jsem Adams Powell právník k zesnulému přistěhovaleckému majetkovému magnátovi, který byl založil v U.K., také platil na jako můj klient.

Na 25. července 2000, můj klient, jeho manželka a jejich dvě děti umíraly v vzduchu Francie harmonická letecká havárie směřující k New Yorku v jejich plánu na plavbu kolem světa, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/859479.stm od té doby já jsem spravoval jeho majetky tady v U.K. a některé jiné které on vydal na prodej.
Vlastnosti, které mají dlouhý been vydal na prodej mít nyní když been uhradil a nyní když peníze platily má dlouhý been ukládal se do jeho místního bankovního účtu. Já se obrátím na vás pomoci v repatriovat peníze a majetek zapomenutý mým klientem dříve než oni jsou zabaveni nebo se vyjádřil nepoužitelný jeho bankou.

Zvláště, banka vybavila mě zprávou poskytovat některého jeho další kin nebo mít účet zabavený uvnitř krátkého časového období. Můj pozdní klient má účet ceněný u 30 Million amerických dolarů jen. Protože já jsem byl neúspěšný v umístění některého mých příbuzných klientů po nějakou dobu nyní a s nikým se hlásit od mých klientů zemřít, a s bankou nyní dát mně poslední termín, já nyní hledat váš souhlas představit vás jako další kin k mému zesnulému klientovi, aby jeho výtěžek účet ceněný u 30 Million amerických dolarů jen může být placen k vám. Toto já zamýšlím, že my sdílíme to mezi sebe v poměru 50% ke mně a 40% pro vás zatímco rovnováha 10% my musíme použití pro usazování nějaké různé náklady, které by mohly vznikat.

Já mám celou nutnou informaci, která může být zvyklá na zálohu nějaké tvrzení, že my můžeme dělat a já mohu zajistit vás tím vy budete zaplatil toto množství jako další kin k mému pozdnímu klientovi.

Všechny já žádám je vaše čestná spolupráce umožnit nás vidět tuto dohodu skrz. Já garantuji, že toto bude provedené pod legitimním uspořádáním, které bude chránit vás před nějakým porušením práva. Spoléhat na mě jako jeho právník to toto je bezrizikový vztah.

Prosím dostaňte se v styku se mnou přes e-mail a poslat mně vaše plná jména a adresu, volat a faxovat čísla umožnit nás disky podporují o této transakci.

Nejlépe pozoruje,
Adams Powell.
Princip podvodných dopisů - SCAM 419

Podvodná skupina rozešle obdobné podvodné dopisy na milióny adres. Pisatel(ka) se většinou vydává za Nigerijského občana, ale nebývá žádnou výjimkou i jiná země.
Cílové adresy jsou posbírané z mnoha různých zdrojů po celém světe. Podvodné gangy mohou využít vlastní nástroje pro sběr adres nebo některou databázi koupit.

Pak už stačí jen čekat, až se někdo na podobný e-mail nachytá. Přestože se to zdá neuvěřitelné, počet naivních lidí, které zláká snadná vidina bohatství, bývá několik procent. Mezi nimi jsou i lidé s vyšším vzděláním, doktoři a právníci.

Jakmile oběť odpoví, podvodníci s vyžádají potřebné informace, aby mohli transakci uskutečnit. Pokud je dotyčná osoba nedůvěřivá, mají podvodníci pro ni připraveny falešné dokumenty, certifíkáty, zfalšovaná potvrzení třetích stran, údajně zapojených do obchodu a nechybí ani připravené internetové stránky falešných bank nebo fiktivních přepravních společností, na nichž si nedůvěřivá oběť může "ověřit" podstrčené informace.

Plánovaný převod peněz se z nějakého fiktivního důvodu nepovede a podvodníci začnou tahat z oběti peníze na nečekané výdaje - různé poplatky a úplatky. Případně jsou požadovány různé doklady a informace. Vše trvá tak dlouho, dokud je postižený ochotný platit.

V některých případech se stalo, že zločinci žádali oběť o návštěvu Nigérie nebo jiné země k dokončení transakce. Zde pak dojde k setkání falešnými nebo se zkorumpovanými úředníky. Postupně se začnou se objevovat další problémy a pro jejich vyřízení je potřeba uhradit další poplatky. Pokud se oběť snaží z obchodu vycouvat, bývá různě vydírána. V některých případech byla dokonce i zavražděna.

Na podvodné dopisy nedoporučuje reagovat, protože se tím potvrdí funkčnost adresy a na ni pak mohou být zasílány další podvodné nabídky, falešné loterie a podobně.
Rozhodně se vyvarujte zasílání různých soukromých údajů, čísla pasu nebo dokonce jeho fotokopií, protože i tyto údaje pak mohou být snadno zneužity k jiné trestné činnosti.
Buďte opatrní!
Internet je obrovským zdrojem svobodných informací, ale tato svoboda zároveň dává mnoha podvodným živlům velký prostor pro vyvíjení různých podvodných aktivit.

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/scam419/adams-powell-an-attorney---zneuziti-leteckeho-nestesti/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=scam419&action=hoax_detail&id=373

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
Jógové studio Marcel Třebíč Havlíčkovo náb. 37
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé