Rychlé vyhledávání

Reklama

DRUHE UPOZORNENI NA NARIZENOU EXEKUCI (20151128)

První výskyt: 12.2015

Text hoaxu

    Pro povinné

    Možnosti úhrady dluhu:

        Bankovním převodem či přímým vkladem na účet soudního exekutora,
        hotově v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách,
        poštovní poukázkou typu A (pouze za předpokladu, že nelze využít jednu z předchozích variant).

    Číslo účtu soudního exekutora:

    Komerční banka, a. s.: 51 – 10 14 43 02 17/0100

    Pro platby ze zahraničí -  IBAN: CZ 6201000000511014430217, SWIFT: KOMBCZPPXXX
    Variabilní symbol – je uveden na exekučním příkazu, či jiné listině , kterou jste obdrželi. Variabilní symbol odpovídá číslu jednacímu exekuce. Dle variabilního symbolu bude vaše platba identifikována a zaúčtována na vaši exekuci. Bez variabilního symbolu nelze platbu identifikovat!!!                                            

        Příklad VS: číslo jednací exekuce 081 EX 15628/08, variabilní symbol je 1562808

    Pravidla pro povinné:

        Svůj dluh vč. nákladů exekuce zaplaťte v kterékoliv pobočce KB na účet č. 51-1014430217/0100 pod příslušným variabilním symbolem, anebo hotově přímo v sídle exekutorského úřadu. Po zaplacení bude exekuce ukončena.
        S exekutorským úřadem se můžete telefonicky spojit jen za účelem projednání způsobu úhrady vymáhané pohledávky. Volající je povinen uvést své jméno, příjmení, telefonní číslo a spisovou značku předmětné exekuce. Pokud nejste schopni či ochotni toto sdělit, může být hovor přerušen.
        Pokud s pracovníkem úřadu řešíte úhradu dluhu formou dohody o splátkách (ústně, telefonicky nebo písemně), považujte sjednaný splátkový kalendář za definitivní řešení situace. V případě, že dohodu nedodržíte, automatický systém hlídání plateb toto oznámí příslušným pracovníkům, kteří podniknou další kroky směřující k co nejrychlejšímu vymožení dluhu např. dojde k okamžitému odvozu movitých věcí do exekučního skladu nebo prodeji nemovitosti. Při kontaktu s úřadem dodržujte úřední hodiny.
        Nahlížení do spisů je možné výhradně po telefonické dohodě a v úředních hodinách.
        Listiny k doručení je možné si převzít na základě předchozí telefonické domluvy a  v úředních hodinách.
        Po uzavření dohody s pracovníkem úřadu není nutné znovu osobně navštěvovat úřad či opakovaně telefonicky či písemně úřad kontaktovat!
        JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor pověřil v souladu se zákonem své zaměstnance řešením exekucí. Při zpracovávání několika tisíc spisů není možné, účelné ani efektivní, aby jediná osoba řešila každý spis.
        Pokud se povinný brání dobrovolnému plnění, provede soudní exekutor kromě dalších možných postihů soupis veškerého movitého majetku povinného s okamžitým odvozem do exekučního skladu. Povinný musí umožnit soudnímu exekutorovi přístup na všechna místa, kde má své věci uloženy. Soupis exekutor provede u každého, u něhož má povinný byt, sídlo, místo podnikání nebo své jiné místnosti. Soupis provádí vykonavatelé soudního exekutora, kteří jsou jeho zaměstnanci.
        Je zakázáno jakkoliv nakládat se sepsanými movitými věcmi, které exekutor nebo jeho vykonavatel ponechá v místě soupisu.
        Vrácení dříve odvezených movitých věcí z exekučního skladu je třeba dopředu telefonicky konzultovat s příslušným vykonatelem telefonicky. Výdejní den je pátek.
        Uvědomte si, že pracovníci úřadu jsou značně pracovně vytížení, řiďte se těmito pravidly a věřte, že se tím exekuce značně urychlí a zlevní.
        Porušení zásad bude mít za následek opatření spojená s negativními důsledky pro povinného.
        Pro hrubé porušení pořádku může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč.

    Úřední deska
    Žádost o splátkový kalendář


Ukázka podvodného e-mailu

Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby

Exekutorská komora varuje před podvodnými e-maily vyzývajícími k úhradě dluhu

V Česku se opět objevily tisíce spamových zpráv zneužívající e-mailovou adresu Exekutorské komory ČR komora@ekcr.cz. Podvodné e-maily s předmětem “DRUHE UPOZORNENI NA NARIZENOU EXEKUCI” byly rozeslány v sobotu 28. listopadu 2015 a vyzývají adresáty k úhradě neexistujících dluhů a obsahují pokyny k úhradě dluhů zkopírované z webových stránek některých soudních exekutorů. Zpráva přitom např. ani neuvádí, jaká je dlužná částka, spisovou značku exekučního řízení či označení exekučního titulu. Obsah e-mailů je tedy podobný podvodným e-mailům ze dne 17. října 2015 (viz tisková zpráva). Ukázka falešné výzvy(PDF).

Ve stejný den, tedy 28. listopadu 2015, byly rovněž odeslány tisíce falešných e-mailů, u nichž byla zneužita e-mailová adresa Exekutorské komory ČR forum@ekcr.cz jako odesílatel a e-mailová adresa společnosti Tip reality s.r.o. info@tipfinance.cz jako příjemce kopie zprávy. Zpráva obsahuje “chybovou hlášku” webových stránek s odkazem na stránky www.TipFinance.cz. Exekutorská komora ČR prohlašuje, že tuto zprávu neodesílala, a jedná se tak o neoprávněné zneužití její e-mailové adresy pravděpodobně s cílem poškodit její jméno a jméno společnosti Tip reality s.r.o. Společnost Tip reality s.r.o., která provozuje stránky www.TipFinance.cz, v souvislosti s uvedenou spamovou zprávou uvedla:


“Společnost Tip reality s.r.o. prohlašuje, že se zprávou, která byla odeslána 28. listopadu 2015 a u níž byly zneužity e-mailové adresy forum@ekcr.cz jako údajný odesílatel a info@tipfinance.cz jako prijemce kopie, nemá nic do činění, plně se od ní a jejího obsahu distancuje a zváží podání trestního oznámení.” Ukázka falešného e-mailu (PDF).

Příjemci uvedených e-mailů by na ně v žádném případě neměli jakkoliv reagovat, zejména by na základě těchto falešných oznámení neměli zasílat finanční prostředky.

Exekutorská komora ČR uvádí, že e-mailové adresy adresátů těchto podvodných e-mailů nepocházejí z databází Exekutorské komory ČR a bezpečnost jejích IT systémů nebyla narušena. Exekutorská komora ČR ve věci spamových zpráv spolupracuje s příslušnými orgány a podá trestní oznámení.

ZDROJ: Exekutorská komora České republiky

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/scam419/druhe-upozorneni-na-narizenou-exekuci-20151128/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=scam419&action=hoax_detail&id=1413

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
Jógové studio Marcel Třebíč Havlíčkovo náb. 37
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé