Rychlé vyhledávání

Reklama

Letter from Zimbabwe

Text hoaxu

Dear Sir

With regards and honor do please consider this proposal.I am from Zimbabwe but currently i and my brother is in Netherland.You might be worried how i got your contact address, I got it from Chamber of Commerce and trade e-mail directory.

Dear friend during this crises against the farmers of Zimbabwe by the supporters of our President Robert Mugabe to claim all the white owned farms in our country, he ordered all the white farmers to surrender their farms to his party members and their followers

My father was one of the best farmers in the country and knowing that he did not support the presidents political ideology, the presidents supporters invaded my fathers farm burnt down everything, shot him and as a result of the wounds sustained, he became sick and died after four days.And after his death,I and my younger Brother decided to move out of Zimbabwe for the safety of our lives to South-Africa.from thier we where able to enter into a ship and travel to the Netherland.

But, before he died he wrote his will, which reads (MY BELOVEED SON ,I WISH TO DRAW YOUR ATTENTION TO THE SUM OF ($7.5,000000). MILLION U.S DOLLARS WHICH I DEPOSITED IN A SECURITY COMPANY IN JOHANNESBURG (SOUTH-AFRICA)and i have ask them to transfer it to thier branch in the netherland and secured it.IN CASE OF MY ABSENCE ON EARTH CAUSED BY DEATH ONLY".You should solicit for reliable foreign partner to assist you to transfer this money out of netherland for investment purpose.

I deposited the money in your name and it can be claimed by you alone with the deposite code. your mother has all the documents.Take good care of your mother and brother."

From the above, you will understand that the lives and future of my family depends on this money as much, I will be grateful if you can assist us.I and my younger brother are now living in the Netherland as POLITICAL ASYLUM SEEKERS and the financial law of the Netherland does not allow ASYLUM SEEKERS certain financial rights to such huge amount of money .

In view of this, I cannot invest this money in the Netrherland,hence I am asking you to assist me transfer this money out of Netherland and secure it for investment purposes.

For your efforts, I am prepared to offer you 10% of the total fund, while 2% will be set aside for local and international expenses and 88% will be kept for me and my family.

Finally modalities on how the transfer will be done will be conveyed to you once we establish trust and confidence between ourselves. Looking forward to hear from you For more detailed information.

NOTE:THE KEY WORD TO THIS TRANSACTION IS ABSOLUTE CONFIDENTIALITY AND SECRECY.THIS TRANSACTION IS 100% RISK FREE. YOUR URGENT RESPONSE WILL BE HIGHLY APPRECIATED.

BEST REGARDS,


Zpráva je rozesílána většinou v anglickém jazyce. O české verzi jsem nebyl zatím informován. Pro ty, co neumí anglicky a zajímá je, co se v těchto podvodných dopisech píše je k dispozici jednoduchý strojový překlad textu. Připadá mi zbytečné se s tímto textem překládat a pro pochopení významu zprávy takový překlad (doufám) postačí. Přeloženo pomocí programu Eurotran Explorer 2000.

Drahý Sir

S pozoruje a čest dělat prosím zvažovat tento proposal.I být od Zimbabwe ale současně i a můj bratr je v Netherland.You by mohl být ustaraný jak i dostal vaši kontaktní adresu, Já jsem dostal to z Obchodní Komory a obchodního e-mailového adresáře.

Milý Přítel během tohoto krize proti farmářům od Zimbabwe podporovateli našeho Prezidenta Robert Mugabe prohlašovat, že celá bílá vlastnila farmy v naší zemi, on nařídil všem bílým farmářům vzdávat se jejich farem k jeho členům strany a jejich následovníkům

Můj otec byl jeden z nejlepších farmářů v zemi a ví, že on nepodporoval prezidenty politická ideologie, prezidenti podporovatelé napadli mé otce farma spálila všechno, střílel jej a jako výsledek zranění udržovaných, on stal se nemocný a umřel po čtyřech days.And po jeho smrti, já a můj mladší bratr rozhodl se odstěhovat se z Zimbabwe pro bezpečí našich životů k South-Africa.from thier my kde schopný vstoupit do lodi a cestovat k Netherland.

Ale, dříve než on umřel on psal jeho vůli, který čte (MÉHO BELOVEED SYNA ,Já PŘEJI si PŘITAHOVAT VAŠI POZORNOST K SUMĚ ($7.5, 000000 ). MILIÓN U.S DOLARY, které já jsem VSADIL V BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI V JOHANNESBURG (SOUTH-AFRICA) a i mají žádat je, aby přenesl to do thier větve v netherland a zabezpečeném it.IN PŘÍPADU MÉ NEPŘÍTOMNOSTI NA ZEMI ZPŮSOBENÉ SMRTÍ JEDINOU ".Vy byste měli nabízet se pro spolehlivého cizího partnera pomoct vám přenést tyto peníze ven z netherland pro investiční účel.

Já jsem vsadil peníze v vašem jméně a to může být prohláseno vámi sám s deposite kódem. vaše matka má celou documents.Take dobrou péči vaší matky a bratra."

Od nahoře, vy budete rozumět, že životy a budoucnost mé rodiny závisí na těchto penězích jak hodně, já budu vděčný jestliže vy můžete pomáhat us.I a můj mladší bratr nyní žije v Netherland jako POLITIČTÍ ČEKATELÉ NA AZYL a finanční právo zNetherland neposkytne ČEKATELŮM NA AZYL jistá finanční práva k takové obrovské peněžní částce .

V pohledu na toto, já nemohu investovat tyto peníze v Netrherland, proto já žádám vás, aby pomohl mně přenést tyto peníze ven z Netherland a zabezpečit to pro investiční účely.

Pro vaše úsilí, já jsem připravený nabídnout vás 10 % úplného fondu, chvíle 2 % je zrušen pro místní a mezinárodní výdaje a 88 % bude držený pro mě a má rodina.

Nakonec modalities na jak převod bude dělán bude zprostředkovaný k vám jakmile my založíme důvěru a důvěru mezi sebou. Těší se Na slyšet od vás Pro podrobnější informaci.

POZNÁMKA:KLÍČOVÉ SLOVO K TÉTO TRANSAKCI JE ABSOLUTNÍ DŮVĚRNOST A SECRECY.THIS TRANSAKCE JE 100 % RIZIKO VOLNÉ. VAŠE NALÉHAVÁ ODEZVA BUDE VELMI OCEŇOVÁNA.

POZDRAVY V DOPISU,
Princip podvodných dopisů - SCAM 419

Podvodná skupina rozešle obdobné podvodné dopisy na milióny adres. Pisatel(ka) se většinou vydává za Nigerijského občana, ale nebývá žádnou výjimkou i jiná země.
Cílové adresy jsou posbírané z mnoha různých zdrojů po celém světe. Podvodné gangy mohou využít vlastní nástroje pro sběr adres nebo některou databázi koupit.

Pak už stačí jen čekat, až se někdo na podobný e-mail nachytá. Přestože se to zdá neuvěřitelné, počet naivních lidí, které zláká snadná vidina bohatství, bývá několik procent. Mezi nimi jsou i lidé s vyšším vzděláním, doktoři a právníci.

Jakmile oběť odpoví, podvodníci s vyžádají potřebné informace, aby mohli transakci uskutečnit. Pokud je dotyčná osoba nedůvěřivá, mají podvodníci pro ni připraveny falešné dokumenty, certifíkáty, zfalšovaná potvrzení třetích stran, údajně zapojených do obchodu a nechybí ani připravené internetové stránky falešných bank nebo fiktivních přepravních společností, na nichž si nedůvěřivá oběť může "ověřit" podstrčené informace.

Plánovaný převod peněz se z nějakého fiktivního důvodu nepovede a podvodníci začnou tahat z oběti peníze na nečekané výdaje - různé poplatky a úplatky. Případně jsou požadovány různé doklady a informace. Vše trvá tak dlouho, dokud je postižený ochotný platit.

V některých případech se stalo, že zločinci žádali oběť o návštěvu Nigérie nebo jiné země k dokončení transakce. Zde pak dojde k setkání falešnými nebo se zkorumpovanými úředníky. Postupně se začnou se objevovat další problémy a pro jejich vyřízení je potřeba uhradit další poplatky. Pokud se oběť snaží z obchodu vycouvat, bývá různě vydírána. V některých případech byla dokonce i zavražděna.

Na podvodné dopisy nedoporučuje reagovat, protože se tím potvrdí funkčnost adresy a na ni pak mohou být zasílány další podvodné nabídky, falešné loterie a podobně.
Rozhodně se vyvarujte zasílání různých soukromých údajů, čísla pasu nebo dokonce jeho fotokopií, protože i tyto údaje pak mohou být snadno zneužity k jiné trestné činnosti.
Buďte opatrní!
Internet je obrovským zdrojem svobodných informací, ale tato svoboda zároveň dává mnoha podvodným živlům velký prostor pro vyvíjení různých podvodných aktivit.

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/scam419/letter-from-zimbabwe/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=scam419&action=hoax_detail&id=199

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
Jógové studio Marcel Třebíč Havlíčkovo náb. 37
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé