Rychlé vyhledávání

Reklama

Mr. Wang Lee Hang Seng Bank Ltd

První výskyt: 12.2005

Text hoaxu

From: Mr. Wang Lee
Hang Seng Bank Ltd
Sai Wan Ho Branch
171
Shaukiwan Road
Hong Kong.
mw_lee_wang@hotmail.com

Let me start by introducing myself. I am Mr. Peter Lee an Executive Director in the Hang Seng Bank Ltd, Sai Wan Ho Branch. I have a mutual beneficial business suggestion for you.
Before the U.S and Iraqi war, our client Major Fadi Basem who was with the Iraqi forces and also a business man made a numbered fixed deposit for 18 calendar months, with a value of Eighteen Million Five Hundred Thousand United State Dollars(US$18.5M only in my branch. Upon maturity several notice was sent to him, even during the war two years ago (2003).Again after the war another notification was sent and still no response came from him. We later found out that the Major and his family had been killed during the war in bomb blast that hit their home.

After further investigation it was also discovered that Major Fadi Basem did not declare any next of kin in his official papers including the paper work of his bank deposit. And he also confided in me the last time he was at my office that no one except me knew of his deposit in my bank. The Eighteen Million Five Hundred Thousand United State Dollars (US$18.5M) is still lying in my bank and no one will ever come forward to claim it.

What bothers me most is that according to the laws of my country at the expiration four years six months the funds will revert to the ownership of the Hong Kong Government if nobody applies to claim the funds. Against this backdrop, my suggestion to you is that I will like you as a foreigner to front for me and stand as the next of kin to Major Fadi Basem so that you will be able to receive his funds.

Please, if you are capable of standing as the next of Kin to Major Fadi Basem, you should indicate through my private email address: ( mw_lee_wang@hotmail.com) so that I will give you more information. Absolute confidentiality is required from you. Besides, I will use my connection to get some documents to back up the fund so that the fund can not be questioned by any authority.

I will give you further details of the transaction when I receive a positive response from you and also the ration which the money will be shared between both of us.

Treat as very urgent.

Yours Faithfully,
Mr. Wang Lee
mw_lee_wang@hotmail.com

Poznámka redaktora

Strojový překlad pro neznalé angličtiny:

From: Mr. Wang Lee
Pověsit Seng Banku Ltd
Sai Wan Ho Větev
171
Shaukiwan Silnice
Hong Kong.
mw _závětrný _wang@hotmail.com
 
Nechal mě začít tím, že představí se. Já jsem Mr. Peter Lee Výkonný Ředitel v Pověsit Seng Banku Ltd, Sai Wan Ho Větev. Já mám vzájemný prospěšný obchodní návrh vás.
Dříve U.S a Irácká válka, náš klient Major Fadi Basem kdo byl s Iráckými sílami a také obchodní muž složil číslovanou fixovanou kauci pro 18 kalendářních měsíců, s hodnotou Osmnácti  Miliónu Pět Sto Tisíce Sjednotilo Stát Dolary (NÁS $18.5M jediný v mé větvi. Na dospělosti několik zpráva byla poslaná k němu, dokonce během války před dvěma roky (2003 ).Znovu po válce další zpráva byla poslaná a ještě žádná odezva přišla z něj. My jsme později zjistili to Major a jeho rodina byla zabitá během války v bombovém výbuchu, který udeřil do jejich domova.
 
Po dalším vyšetřování to bylo také objevil, že Major Fadi Basem nedeklaroval některého příšte kin v jeho oficiálních dokladech včetně jeho administrativní práce  bankovní vklad. A on také důvěřoval v mně naposledy on byl u mého  úřadu to nikdo kromě mě věděl o jeho depositu v mé bance. Osmnáct Miliónu Pět Sto Tisíce Sjednotilo Stát Dolary (NÁS $18.5M) ještě leží v mé bance a nikdo někdy předstoupí prohlásit to.
 
Co obtěžuje mě nejvíce je to podle práv mé země u uplynutí čtyři roky šest měsíců fondy vrátí se k vlastnictví z Hong Kong Vláda jestliže nikdo platí o požadavku fondy. Proti tomuto horizontu, můj návrh k vám je to já budu mít rád vás jako cizinec k přední straně pro mě a kandidovat jako příšte kin do Majoru Fadi Basem aby vy budete schopný přijmout jeho fondy.
 
Prosím, jestliže vy jste schopní stání jak příšte od Kina do Majoru Fadi Basem, vy byste měli signalizovat přes mou soukromou e-mailovou adresu: (mw _závětrný _wang@hotmail.com) aby já dám vám více informace. Absolutní důvěrnost je požadovaná od vás. Vedle, já budu používat mé spojení, aby přiměl některé dokumenty zálohovat fond aby fond nemůže být vyslýchal nějakou autoritou.
 
 Já dám vám bližší zprávy transakce když já přijmu kladnou odpověď od vás a také příděl který peníze budou sdílené oběma z nás.
 
Dárek jak velmi naléhavý.
 
Vy Věrně,
Mr. Wang Lee
mw _závětrný _wang@hotmail.com 
Buďte opatrní!
Internet je obrovským zdrojem svobodných informací, ale tato svoboda zároveň dává mnoha podvodným živlům velký prostor pro vyvíjení různých podvodných aktivit.
Princip podvodných dopisů - SCAM 419

Podvodná skupina rozešle obdobné podvodné dopisy na milióny adres. Pisatel(ka) se většinou vydává za Nigerijského občana, ale nebývá žádnou výjimkou i jiná země.
Cílové adresy jsou posbírané z mnoha různých zdrojů po celém světe. Podvodné gangy mohou využít vlastní nástroje pro sběr adres nebo některou databázi koupit.

Pak už stačí jen čekat, až se někdo na podobný e-mail nachytá. Přestože se to zdá neuvěřitelné, počet naivních lidí, které zláká snadná vidina bohatství, bývá několik procent. Mezi nimi jsou i lidé s vyšším vzděláním, doktoři a právníci.

Jakmile oběť odpoví, podvodníci s vyžádají potřebné informace, aby mohli transakci uskutečnit. Pokud je dotyčná osoba nedůvěřivá, mají podvodníci pro ni připraveny falešné dokumenty, certifíkáty, zfalšovaná potvrzení třetích stran, údajně zapojených do obchodu a nechybí ani připravené internetové stránky falešných bank nebo fiktivních přepravních společností, na nichž si nedůvěřivá oběť může "ověřit" podstrčené informace.

Plánovaný převod peněz se z nějakého fiktivního důvodu nepovede a podvodníci začnou tahat z oběti peníze na nečekané výdaje - různé poplatky a úplatky. Případně jsou požadovány různé doklady a informace. Vše trvá tak dlouho, dokud je postižený ochotný platit.

V některých případech se stalo, že zločinci žádali oběť o návštěvu Nigérie nebo jiné země k dokončení transakce. Zde pak dojde k setkání falešnými nebo se zkorumpovanými úředníky. Postupně se začnou se objevovat další problémy a pro jejich vyřízení je potřeba uhradit další poplatky. Pokud se oběť snaží z obchodu vycouvat, bývá různě vydírána. V některých případech byla dokonce i zavražděna.

Na podvodné dopisy nedoporučuje reagovat, protože se tím potvrdí funkčnost adresy a na ni pak mohou být zasílány další podvodné nabídky, falešné loterie a podobně.
Rozhodně se vyvarujte zasílání různých soukromých údajů, čísla pasu nebo dokonce jeho fotokopií, protože i tyto údaje pak mohou být snadno zneužity k jiné trestné činnosti.

Adresa stránky: http://www.hoax.cz/scam419/mr-wang-lee-hang-seng-bank-ltd/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=scam419&action=hoax_detail&id=490

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
Jógové studio Marcel Třebíč Havlíčkovo náb. 37
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé