Rychlé vyhledávání

Reklama

REQUEST FOR CONFIDENTIAL BUSINESS RELATIONSHIP

První výskyt: 08.2002

Text hoaxu

ORIGINÁL ZPRÁVY:

Dear Sir,

REQUEST FOR CONFIDENTIAL BUSINESS RELATIONSHIP
First, I must solicit your strict confidence in this transaction.
This is by virtue of its nature being confidential and"TOP SECRET".
I am a highly placed official working for the Federal Ministry
of Petroleum & Mineral Resources, Nigeria.
My committe - The Petroleum Trust Fund - is in charge of managing
and supervising the disbursement of oil sales revenues for
the Nigerian government. The revenues under our control runs
into several millions of dollars monthly. My self and three
other colleagues in the Petroleum Trust Fund are currently in
need of a silent foreign partner with whose bank account we
shall transfer the sum of Twelve Million Five Hundred
Thousand U.S. Dollars (US$12,500,000.00). This fund is due to
us as commission for oil sales contracts handled under our supervision.
The fund is presently waiting to be transferred by our offshore
fund managers to the beneficiary submitted to us as the funds
receiver. However, by virtue of our position as civilservants
and members of the Petroleum Trust Fund, we cannot acquire this
funds in our name. This is because as top civil servants, we are not allowed
by law of the land to own or operate bank accounts out side our shores.
I have been delegated as a matter of trust by my colleagues,
to look for an overseas silent partner in whose account we would
transfer the fund on trust, Hence the reason for this mail.
We
shall be ransferring the money to your account as an investment
we are making with your company. We propose to sign a silent
partnership agreement with you before the funds leave to your
account, as our assurance that you will hold
the money in trust for us.For your support and partnership,
please reply me to negotiate your fees or the percentage you
wish to be paid when the funds arrive your bank account.
It is after your fees and expenses have been deducted from the
funds that the balance could be dealt with, according to our
instruction. You must however note that this transaction, with
regards to our disposition to continue with you, is subject
to these terms.
Firstly, our conviction of your transparency.
Secondly, that you treat this transaction with utmost secrecy
and confidentiality. Finally and above all, that you will provide
an account that you have absolute control over.
The transaction, although discrete, is legitimate and there
is no risk or legal disadvantages either to ourselves or yourself.
The transfer will be effected to your account within seven
(7) working days as soon as we reach an agreement and you furnish
me with a suitable bank account for the transaction.
I am looking forward to doing business with you and do solicit
your confidentiality in this transaction, Please mail your
response to me immediately.

Yours faithfully,
Engr. JOHN OKON.


STROJOVÝ PŘEKLAD:

Zpráva je rozesílána většinou v anglickém jazyce. O české verzi jsem nebyl zatím informován. Pro ty, co neumí anglicky a zajímá je, co se v těchto podvodných dopisech píše je k dispozici jednoduchý strojový překlad textu. Připadá mi zbytečné se s tímto textem překládat a pro pochopení významu zprávy takový překlad (doufám) postačí. Přeloženo pomocí programu Eurotran Explorer 2000.

Drahý Sir,

ŽÁDOST O DŮVĚRNÝ OBCHODNÍ VZTAH
Nejprve, já musím nabízet se vaše přísná důvěra v tuto transakci.
Toto je ctností jeho přírody, která je důvěrná a " PŘÍSNĚ ". TAJNÁ
Já jsem velmi umístěný úředník pracující pro Federální Ministerstvo
od Petroleumu & Nerostná Bohatství, Nigeria.
Můj committe - Petroleumský Pojistný Fond - je v důvěře řízení
a kontrolování vyplacení olejových prodejových výnosů pro
Nigerijská vláda. Výnosy pod našimi kontrolními běhy
do několik miliónů dolarů měsíčních. Můj self a tři
jiní kolegové v Petroleumském Pojistném Fondu jsou současně v
potřeba tichého cizího partnera s jehož bankovním účtem my
přenese sumu Dvanácti Miliónu Pět Sto
Thousand U.S. Dolary (NÁS $12, 500, 000.00 ). Tento fond je kvůli
nás jak pověření pro olejové prodejní smlouvy ovládalo se pod naším dozorem.
Fond v současnosti čeká, že je převedený u náš pobřežní
správcové fondu k příjemcovi podrobili se nám jako fondy
sluchátko. Nicméně, ctností naší pozice jako civilservants
a členi Petroleumského Pojistného Fondu, my nemůžeme získat toto
fondy v našem jméně. Toto je protože jako horní státní úředníci, my nejsme povolení
právem země vlastnit nebo provozovat bankovní účty vnější strana naše břehy.
Já jsem byl delegovaný jako věc důvěry mými kolegy,
hledat zámořského tichého společníka v jehož účtu my chtěl
přenést fond bez důkazů, Od Této Doby důvod pro tuto poštu.
We
bude ransferring peníze k vašemu účtu jako investice
my jsme dělající s vaší společností. My ucházíme se o znamení tichý
partnerství dohoda s vámi před fondy zanechanými váš
účet jak naše ujištění, že vy budete držet
peníze v opatrování pro us.For vaše podpora a partnerství,
prosím odpověď mě vyjednávat vaše poplatky nebo procento vy
přát si být zaplacený když fondy přijdou váš bankovní účet.
To je poté co vaše poplatky a výdaje byly odečtené od
fondy že rovnováha mohla být zabýval se, podle náš
poučení. Vy musíte nicméně poznamenat, že tato transakce, s
pozoruje k našemu rozestavení pokračovat s vámi, je předmět
k těmto termínům.
Firstly, naše přesvědčení vaší průhlednosti.
Secondly, že vy léčíte tuto transakci nejzazší tajností
a důvěrnost. Nakonec a nad všemi, že vy budete poskytovat
účet, který vy máte absolutní kontrola přes.
Transakce, ačkoli jednotlivý, je legitimní a tam
je žádné riziko nebo legálnídisadvantages jeden k sobě nebo sám.
Převod bude způsobený k vašemu účtu uvnitř sedm
(7) pracovní dny jakmile my dosáhneme dohody a vy opatříte
mě s vhodným bankovním účtem pro transakci.
Já těším se na vede obchod s vámi a přece nabízejí se
vaše důvěrnost v této transakci, Prosím pošta váš
odezva na mě okamžitě.

Vy věrně,
Engr. JOHN OKON.
Princip podvodných dopisů - SCAM 419

Podvodná skupina rozešle obdobné podvodné dopisy na milióny adres. Pisatel(ka) se většinou vydává za Nigerijského občana, ale nebývá žádnou výjimkou i jiná země.
Cílové adresy jsou posbírané z mnoha různých zdrojů po celém světe. Podvodné gangy mohou využít vlastní nástroje pro sběr adres nebo některou databázi koupit.

Pak už stačí jen čekat, až se někdo na podobný e-mail nachytá. Přestože se to zdá neuvěřitelné, počet naivních lidí, které zláká snadná vidina bohatství, bývá několik procent. Mezi nimi jsou i lidé s vyšším vzděláním, doktoři a právníci.

Jakmile oběť odpoví, podvodníci s vyžádají potřebné informace, aby mohli transakci uskutečnit. Pokud je dotyčná osoba nedůvěřivá, mají podvodníci pro ni připraveny falešné dokumenty, certifíkáty, zfalšovaná potvrzení třetích stran, údajně zapojených do obchodu a nechybí ani připravené internetové stránky falešných bank nebo fiktivních přepravních společností, na nichž si nedůvěřivá oběť může "ověřit" podstrčené informace.

Plánovaný převod peněz se z nějakého fiktivního důvodu nepovede a podvodníci začnou tahat z oběti peníze na nečekané výdaje - různé poplatky a úplatky. Případně jsou požadovány různé doklady a informace. Vše trvá tak dlouho, dokud je postižený ochotný platit.

V některých případech se stalo, že zločinci žádali oběť o návštěvu Nigérie nebo jiné země k dokončení transakce. Zde pak dojde k setkání falešnými nebo se zkorumpovanými úředníky. Postupně se začnou se objevovat další problémy a pro jejich vyřízení je potřeba uhradit další poplatky. Pokud se oběť snaží z obchodu vycouvat, bývá různě vydírána. V některých případech byla dokonce i zavražděna.

Na podvodné dopisy nedoporučuje reagovat, protože se tím potvrdí funkčnost adresy a na ni pak mohou být zasílány další podvodné nabídky, falešné loterie a podobně.
Rozhodně se vyvarujte zasílání různých soukromých údajů, čísla pasu nebo dokonce jeho fotokopií, protože i tyto údaje pak mohou být snadno zneužity k jiné trestné činnosti.
Buďte opatrní!
Internet je obrovským zdrojem svobodných informací, ale tato svoboda zároveň dává mnoha podvodným živlům velký prostor pro vyvíjení různých podvodných aktivit.

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/scam419/request-for-confidential-business-relationship/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=scam419&action=hoax_detail&id=77

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
Jógové studio Marcel Třebíč Havlíčkovo náb. 37
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé