Rychlé vyhledávání

Reklama

URGENT BUSINESS PROPOSAL

První výskyt: 08.2002

Text hoaxu

ORIGINÁL ZPRÁVY:

URGENT BUSINESS PROPOSAL

FROM:WILLIAM KABILA
TEL:+27-72-124-3108
FAX:+27-73-207-5415
willkabila@hotmail.com


ATTN:DIRECTOR/CEO

Dear Sir,

With due respect, trust and humility,I write to you irrespective of the fact that you do not know me. Let me formally introduce myself. I am Mr William Kabila,I served as a special military adviser during the aborted rule of late President Laurent Kabila of Democratic Republic of Congo (DRC) who was assassinated on January 16,2001 by one of his close military aides. I came across your contact courtesy of the Johannesburg information exchange,in my earnest search for a reliable and trustworthy individual who can assist me handle this confidential business.

On May 17,1997 after months of guerilla warfare,late President Kabila came to power by successfully ousting the former dictator,late President Mobutu Sese Seko. After assuming office officially on May 29,1997,late President Desire Laurent Kabila,a former rebel leader fought a rebellion from the disaffected Tutsis from Coma in the Eastern Congo (DRC),backed by Rwanda,Uganda and Burundi till late.

The late President Kabila had arranged under my care for arms purchase from the Republic of South Africa worth US$17 million(Seventeen million United States Dollars).This money was brought into South Africa through diplomatic means. Soon after the news of President Kabila's death reached me while in Johannesburg,South Africa,I decided to keep the money for personal purposes. the money is deposited and secured in the vaults of a private Security Company in Johannesburg for safe keeping.

Presently,I am residing temporarily in Johannesburg pending the outcome of an appeal filed on my behalf by my attorney for the Department of Home Affairs to grant me asylum status. At the moment,I am in a dilemma on how to move this money safely out of South Africa due to its government monetary policies,rules and regulations. Moreover,owing to the sensitive and volatile
political status of the region. It would be most dangerous to attempt investments here as such act could jeopardies my chances.

In recognition of your personal executive powers and investment opportunities that abound in your country,I solicit for your assistance in moving this money into your bank account for safekeeping pending my arrival for investment. I have resolved to adequately compensate you by offering a brokerage commission of 20% of the total sum,while 5% will be set aside for any expenses that might incur and 75% will be for my investment in your country through your comprehensive advice.

I must emphasize that this proposal requires a high degree of confidentiality and mutual trust. I have in mind to establish a genuine business relationship with you in the nearest future,if you will be able to help me let me receive your approval or reply by direct telephoning or fax and feel free to ask questions you may consider relevant.

Accept my warm compliments,as I earnestly await your urgent reply.

Best regards,

WILLIAM KABILA.


STROJOVÝ PŘEKLAD:

Zpráva je rozesílána většinou v anglickém jazyce. O české verzi jsem nebyl zatím informován. Pro ty, co neumí anglicky a zajímá je, co se v těchto podvodných dopisech píše je k dispozici jednoduchý strojový překlad textu. Připadá mi zbytečné se s tímto textem překládat a pro pochopení významu zprávy takový překlad (doufám) postačí. Přeloženo pomocí programu Eurotran Explorer 2000.

NALÉHAVÝ OBCHODNÍ NÁVRH

FROM:WILLIAM KABILA
TEL:+27-72-124-3108
FAX:+27-73-207-5415
willkabila@hotmail.com


ATTN:DIRECTOR / CEO

Drahý Sir,

S Veškerou Úctou, důvěra a pokora, já píši vám bez ohledu na skutečnost, že vy neznáte mě. Nechat mě formálně představit se. Já jsem Pan William Kabila, já jsem sloužil jako zvláštní vojenský poradce během potraceného pravidla pozdního Prezidenta Laurent Kabila Demokratické Republiky od Konga (DRC) kdo byl zavražděný na Lednu 16,2001 jedním z jeho blízko vojenských asistentů. Já jsem narazil na vaši kontaktní zdvořilost Johannesburg výměny informací, v mém vážném hledání spolehlivého a důvěryhodného jednotlivce, který může pomoct mně chopit se této důvěrné záležitosti.

Na Květnu 17, 1997 po měsících válčení partyzána, pozdní Prezident Kabila přišel k moci tím, že úspěšně vyžene bývalého diktátora, pozdě Prezident Mobutu Sese Seko. Poté, co nastoupil do funkce oficiálně na Květnu 29, 1997, pozdní Prezident Toužit Po Laurentu Kabila, bývalý rebelantský vůdce bojoval proti povstání od neloajální Tutsis od Bezvědomí v Východní Kongo (DRC ),couval prostřednictvím Rwandy, Uganda a Burundi pokladna pozdní.

Pozdní Prezident Kabila dohodl pod mou péčí o zbrojní koupi od Republiky od Jižní Afriky v ceně NÁS $17 milión (Sedmnáct miliónu Spojené Státy Dolary ).Tyto peníze byly přinesené do Jižní Afriky přes diplomatické prostředky. Brzy po zprávě o Prezident Kabila-ově smrti dosáhl mě chvíle v Johannesburg, Jižní Afrika, já jsem rozhodl se držet peníze pro osobní účely. peníze jsou vsazené a zabezpečené v sklepech soukromé Bezpečné Společnosti v Johannesburg pro bezpečné udržování.

V současnosti, já pobývám dočasně v Johannesburg až do výsledku stížnosti podané na mém behalf mým právníkem pro Oddělení Vnitřních Záležitostí poskytnout mně stav azylu. Právě teď, já jsem v dilematu na jak pohybovat těmito penězi bezpečně ven z Jižní Afriky kvůli jeho vládním finančním politikám, pravidla a pravidla. Navíc, kvůli citlivý a nestálý
politický stav oblasti. To by bylo nejnebezpečnější pokusit se o investice tady jak takový akt mohl jeopardies mé šance.

V uznání vašich osobních výkonných mocí a investičních příležitostí, které oplývají vaší zemí, já nabízím se pro vaši pomoc v překládání těchto peněz do vašeho bankovního účtu na hlídání až do mého příjezdu pro investici. Já jsem rozhodl se přiměřeně odškodnit vás tím, že nabídne makléřské firmě pověření z 20 % kontrolního součtu, chvíle 5 % je zrušen pro nějaké výdaje, které by mohly způsobit si a 75 % bude pro mou investici do vaší země přes vaši úplnou radu.

Já musím zdůraznit, že tento návrh vyžaduje vysoký stupeň důvěrnosti a vzájemné důvěry. Já mám v mysli založit ryzí podnik vztah s vámi v nejbližší budoucnosti, jestliže vy budete schopný pomoct mně nechat mě dostat váš souhlas nebo odpovědět přímým telefonováním nebo fax a pocit volný položit otázky vy můžete zvážit to významný.

Přijímat mé teplé komplimenty, jak já vážně očekávám vaši naléhavou odpověď.

Pozdravy V Dopisu,

WILLIAM KABILA.

Princip podvodných dopisů - SCAM 419

Podvodná skupina rozešle obdobné podvodné dopisy na milióny adres. Pisatel(ka) se většinou vydává za Nigerijského občana, ale nebývá žádnou výjimkou i jiná země.
Cílové adresy jsou posbírané z mnoha různých zdrojů po celém světe. Podvodné gangy mohou využít vlastní nástroje pro sběr adres nebo některou databázi koupit.

Pak už stačí jen čekat, až se někdo na podobný e-mail nachytá. Přestože se to zdá neuvěřitelné, počet naivních lidí, které zláká snadná vidina bohatství, bývá několik procent. Mezi nimi jsou i lidé s vyšším vzděláním, doktoři a právníci.

Jakmile oběť odpoví, podvodníci s vyžádají potřebné informace, aby mohli transakci uskutečnit. Pokud je dotyčná osoba nedůvěřivá, mají podvodníci pro ni připraveny falešné dokumenty, certifíkáty, zfalšovaná potvrzení třetích stran, údajně zapojených do obchodu a nechybí ani připravené internetové stránky falešných bank nebo fiktivních přepravních společností, na nichž si nedůvěřivá oběť může "ověřit" podstrčené informace.

Plánovaný převod peněz se z nějakého fiktivního důvodu nepovede a podvodníci začnou tahat z oběti peníze na nečekané výdaje - různé poplatky a úplatky. Případně jsou požadovány různé doklady a informace. Vše trvá tak dlouho, dokud je postižený ochotný platit.

V některých případech se stalo, že zločinci žádali oběť o návštěvu Nigérie nebo jiné země k dokončení transakce. Zde pak dojde k setkání falešnými nebo se zkorumpovanými úředníky. Postupně se začnou se objevovat další problémy a pro jejich vyřízení je potřeba uhradit další poplatky. Pokud se oběť snaží z obchodu vycouvat, bývá různě vydírána. V některých případech byla dokonce i zavražděna.

Na podvodné dopisy nedoporučuje reagovat, protože se tím potvrdí funkčnost adresy a na ni pak mohou být zasílány další podvodné nabídky, falešné loterie a podobně.
Rozhodně se vyvarujte zasílání různých soukromých údajů, čísla pasu nebo dokonce jeho fotokopií, protože i tyto údaje pak mohou být snadno zneužity k jiné trestné činnosti.
Buďte opatrní!
Internet je obrovským zdrojem svobodných informací, ale tato svoboda zároveň dává mnoha podvodným živlům velký prostor pro vyvíjení různých podvodných aktivit.

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/scam419/urgent-business-proposal/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=scam419&action=hoax_detail&id=78

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
Jógové studio Marcel Třebíč Havlíčkovo náb. 37
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé