Rychlé vyhledávání

Reklama

Vyzkoušej zdarma - Prémiová internetová ochrana pro Windows


Maďarský spam - Pomoc Peter Vargay

První výskyt: 04.2010

Text hoaxu

Česká verze

Od: různý_název@axelero.eu

(Původní anglické znění je níže.)

Pomoc!

Pokud je někdo z Vašich přátel nebo známých policistou, prokurátorem, soudcem, zaměstnancem některého z ministerstev, politikem či snad církevním činitelem, zašlete mu prosím tento mail. Bohužel jsem nebyl schopen najít konkrétní adresy. Chtěl bych požádat vás příliš číst tento text.

Pomozte mi, prosím. Nacházím se ve velmi svízelné situaci. Jsem matematik, vědec, ještě před několika lety jsem patřil k těm zámožnějším. Po celé roky jsem pracoval na vývoji počítačových systémů pro ochranu institucí s klíčovým významem pro bezpečnost státu. Sám jsem 10 let pracoval na vývoji globální antivirové ochrany Nejvyššího soudu Maďarské republiky, ale moje ochranné systémy po několik let chránily rovněž veškeré celní úřady, chemické a farmaceutické továrny, obrovské ocelárny – jediné svého druhu v zemi, tiskárny, nemocnice i radnice. Mé programy zajišťovaly antivirovou ochranu celkem 20 tisíc počítačů. Jak jsem uvedl, žil jsem v hojnosti a vlastnil jsem čtyři byty.

Před pěti lety však byl v Kanadě proti mně vynesen rozsudek, na jehož základě jsem musel proplatit celkem 22 miliónů Kč, z toho 21 milionu Kč naprosto nezákonně a bez jakéhokoli právního základu. V důsledku toho jsem se stal takřka bezdomovcem. Kanada zastává stanovisko, že jsem se během soudního sporu dopustil chyby, jelikož jsem nemohl předložit jistý dokument, a podle jejich názoru takový člověk nemá právo ani na spravedlivé řízení, ani na odvolání, ani na zákonný rozsudek, a tudíž jsem se za trest nemohl řízení proti mé osobě zúčastnit, za trest nebylo provedeno dokazovací řízení (a to ani s druhou stranou) a za trest dosáhla odchylka od zákonné sazby 21 miliónů Kč. Za trest musím na doživotí proplácet důchod ve výši 27 000 Kč měsíčně zdravé pětadvacetileté ženě, která již nikdy v životě nemusí pracovat, třebaže se jedná o osobu práceschopnou a ničím nepostiženou. I to je v rámci trestu za můj údajný prohřešek. Nebýt tohoto trestu, zmíněná osoba by nebyla získala ani haléř důchodu, neboť na něj ze zákona nemá nárok, já však, jak se zdá, nemám nárok na zákonný rozsudek. Dnes již mi nic nezůstalo, tři rodinní příslušníci zemřeli, jeden onemocněl rakovinou a pět let jsem neviděl ani své děti, neboť částí trestu je i znemožnění kontaktu s dětmi. Byl proti mně uplatněn trest nezákonného rozsudku, neboť jsem na požádání kanadského soudu nebyl s to předložil finanční dokumenty jedné maďarské firmy. Celá rodina vědce žijícího v nejsilnější zemi světa (EU) přece nemůže zahynout jen proto, že se jeden kanadský soudce přepočítá o 21 miliónů Kč, že jeden kanadský soudce není ochoten vynést rozsudek v souladu se zákony.

Jména advokátů mé ženy v tomto sporu: Israel a Goldstein, jméno soudce: Waldman.

V Kanadě došlo i k případu, že kapitán zaoceánského plavidla v přístavu neodevzdal jistý dokument, načež proti firmě bylo zahájeno řízení, za nepředložení dokumentu však z něj byla vyloučena a za trest byla celá loď konfiskována. Posádka plavidla se nedopustila pašeráctví ani jiného trestného činu, Kanada však přesto zastává názor, že strany lze vyloučit z řízení, a za těchto okolností mohou soudci vynášet rozsudky dle vlastní libosti. Jedna nákladní loď pro kus papíru. Somálské piráty jsou svatí poustevníci ve srovnání s Kanadou. Jedná se o efektivní způsob krádeže nákladních lodí, není to hloupý způsob somálských pirátů.

Kanada se v oblasti právnictví ubírá proti proudu. Vyloučení z řízení je praktikováno stále častěji, rozsudky z valné části nejsou náležitě odůvodněny, pravidelně dochází k upuštění od dokazovacího řízení, stejně jako v mém případě. Vládne tu neznalost a nedodržování základních právních norem. Kdysi tam byla jurisdikce na poměrně vysoké úrovni. Pročetl jsem si několik zákonů z 20. let 20. století a obeznámil jsem se rovněž s několika rozsudky včetně dokonalého zdůvodnění; jednalo se o spisy jako v Evropě nebo v USA, dnes však to všechno upadlo v zapomnění. Co se tam nyní děje, nelze nazvat právním řádem.

Evropská Unie se dnes stala nejsilnějším státem světa, federací s vlastním ministerským předsedou, s vlastním ministrem zahraničí i s vlastními ozbrojenými silami. Prakticky jsou to jakési Spojené státy evropské. Naléhavě Vám prosím, abyste nepřipustili, co Kanada způsobila mně i případným jiným vědcům. Proč by měl nejsilnější stát zeměkoule připustit, aby Kanada neslýchanými justičními podvody ožebračovala, pronásledovala a přiváděla na pokraj nemajetnosti jeho nejnadanější vědce a hnala do záhuby i jejich rodiny? Naléhavě Vás žádám, aby to Kanadě neprošlo.

U Mezinárodního soudu v Ženevě jsem požádal o zahájení řízení proti Kanadě, příslušné spisy přikládám. Mezinárodní soud mé stížnosti náležitě nepřešetřil se zdůvodněním, že jsem v Kanadě proti rozsudku nepodal odvolání. Odvolat jsem se však samozřejmě nemohl, a to právě proto, že jsem byl z jakékoli formy účasti na sporu, a to i z odvolacího řízení, vyloučen. Pokusil jsem se Mezinárodnímu soudu objasnit, že jakémukoli odvolání bylo zamezeno, avšak ani poté věc náležitě nepřezkoumali a namítali, že nebylo podáno odvolání. Přitom bylo zamezení možnosti odvolání vlastním předmětem stížnosti. O tom, že Mezinárodní soud si ostatně mnohé skutečnosti uvedené v mých podáních chybně vyložil, se můžete přesvědčit v příloze. Jeden z argumentů, na nichž se konečné rozhodnutí zakládá, zní, proč jsem se nepokusil o řízení o ústavní stížnosti, přitom jsem však již v dřívějším podání poukázal na skutečnost, že kanadská ústava neposkytuje ochranu práv, které jsou předmětem stížnosti. Jak se zdá, v mém podání nebyla věnována pozornost pasáži, kde v několika bodech podrobně rozebírám, proč ústava neposkytuje ochranu těchto práv. Mezinárodní soud totiž ve svém rozhodnutí necituje tu část mého podání, kde je popíráno tvrzení odst. 4.4 tohoto rozhodnutí, a své konečné rozhodnutí odůvodňuje vlastně tímto odstavcem.

Prosím, abyste zažalovali Kanadu v rámci mezistátního sporu. Jen na této platformě musí totiž Mezinárodní soud stížnost přezkoumat a vynést náležitý rozsudek, k čemuž na základě mé stížnosti nemohlo dojít. Pokud dojde k mezistátnímu sporu, pak nemůže posloužit jako argument pro odmítnutí fakt, že nebyly vyčerpány možnosti odvolání. V mezistátním sporu není tato skutečnost směrodatná. Prosím, abyste zahájili řízení proti Kanadě na základě Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (120/1976 Sb., čl. 41, odst. 1). V rámci možnosti vyhlaste rovněž na území Evropské Unie pátrání po soudci.

Já jsem v nouzi. Prosím pošlete mi 250 Kč, nebo 2500 Kč, pokud je to možné, nebo pokud je příliš mnoho, pošlete mi 25 Kč, pokud se to dá udělat pro mě.
Číslo účtu:
IBAN: HU82 1070 0141 6515 8795 5000 0005
SWIFT kód CIBH HU HB
Jméno: Peter Vargay
adresa: Maďarsko, Debrecen, Hatvan U. 1. c.
 

Help me!

Please, if anyone of your friends or acquaintances works as a policeman or judge or prosecutor or lawyer or politician or works for any Ministry or any church, please forward this email to him/her. Unfortunately, I was not able to find their addresses.

Please, help me; I am in a very big trouble. I am a mathematician scientist; I was rich until a few years ago. I developed computer anti virus security systems for the most important for the most security protected government organizations and factories of my country, for many-many years. I developed the whole anti-virus security system for the Supreme Court of Hungary for 10 years, and the protection system developed by me protected all the customs office all over the country, chemical and pharmacy factories, the only and big steel factory, printing houses, hospitals, city halls, schools. All together more than 20 thousands computer were protected by my scientific programs. I was rich, I owned 4 apartments.

A Canadian court passed a 22 million Kč judgement against me five years ago, from which more than 21 million Kč is totally unlawful, without any legal ground. I became almost totally homeless from this judgement. The point of view of Canada is that I made a mistake during the proceeding when I was not able to obtain a document, and their position is that a person like this is not entitled to a fair trial, has no right to appeal, is not entitled to a judgement according to the law. So they disqualified us, they did not allow our party to participate in my own lawsuit, they did not conduct any evidence taking procedure, the judge departed from the law by more than 21 million Kč, all of these as a punishment. I have to pay monthly 27 000 Kč lifelong spousal support for a healthy 25 years old woman as a punishment, and she never has to work any more in her life, while she is totally able to work, she is not in need, all of these for my alleged mistake as a punishment. If there was no punishment, then she could not have had any spousal support, not even one cent, since she is not entitled to it according to the law, but I am not entitled to a judgement according to the law as a punishment. All my assets has gone by now, 3 of my family member died, 1 diagnosed with cancer, I have not seen my child in the past 6 years, since not allowing me to see my child is also part of the punishment. The unlawful judgement is my punishment, because I was not able to obtain the financial papers of a Hungarian company, which was demanded through me by the Canadian court. A whole family, a whole family of a scientist, a family of a scientist of the strongest country around the world (European Union) cannot die just because a Canadian judge miscalculate the judgement by 21 million Kč, just because a Canadian judge is not willing to pass a judgement according to the law.

The two lawyers of my wife were Ms. Israel and Mr. Goldstein; the judge was Ms. Waldman in this proceeding.

There was a Court case in Canada, in which the captain of a foreign freight ship did not file a document in the seaport after the arrival, they were suited for this, they were disqualified from the proceeding, and finally the whole ship was taken away. The ship did not smuggle anything, and no any other crime was committed, just Canada simply imagines, that one of the parties can be disqualified, and the judge can pass a judgement whatever he wants after only one party has remained in the proceeding. One freight ship for a piece of paper. The Somali pirates are holy hermits compared with Canada. This is the efficient way of stealing freight ships, not that stupid way of the Somali pirates.

Canada is developing backward in the law science. There are more and more disqualifications from proceedings and trials, very few percentages of the judgments have reasoning part, there is absolutely no public pronouncement of judgements all over the country, not even one. The judges pass judgments contradicted the law; they systematically do not conduct any kind of evidence taking procedure, like the judge did not conduct it in my case either. The judges do not know even the most fundamental principles, they do not understand them, and they do not observe them. There was a pretty good administration of justice in Canada long time ago, I have read laws and judgements with excellent reasoning part from the 1920’s, they were as good as the Europeans or USA ones, but they have forgotten everything for today. The thing there cannot be named as administration of justice.

The European Union became the strongest country of the world for today. This is a federation with own Prime Minister, own Minister of Foreign Affairs, and own army. Practically, we can say, this is the United States of Europe. I request you, I beg you, do not allow Canada to do this with me or with other scientists of the European Union. Why would we allow, why would the strongest country of the world allow for Canada to plunder the scientists of the strongest country of the world, to amuse itself with playing with these scientists, to rush the families of the scientists of the European Union to the death, to make the rich scientists of the European Union homeless with incredible judicial frauds? I ask, I beg, please do not allow Canada this.

I started an international court process against Canada in front of the Geneva International Court, the submissions can be found in the attachment of this email, joined into one document. The International Court did not examine the merit of the complaint, because I did not finish any appeal process against the judgement in front of a Canadian court. But I was not able to appeal exactly because I was disqualified from all the court processes in Canada, even from all the appeal processes. We explained to the international court that all the appeal was forbidden, and after it, they did not examine the merit of my complaint because I did not appeal. But this was exactly we complained about, that we were not allowed to appeal. We explained that we tried to launch the appeal but our documents were rejected by the court of second instance. The international court misunderstood lots of things from our submissions; you can check everything in the attachment. One of their arguments was that we did not exhaust the constitutional challenge while it was an effective and available remedy and they established the final conclusion on this argument. But we explained in one of our submissions that the Canadian Constitution does not protect the rights which we complained about so the constitutional challenge cannot be effective. It seems, they did not find the part of our submission, which proved in detail that the Constitution does not protect the complained rights. Since the international court did not quote our doubts for the para 4.4 of the Decision, and their final conclusion is reasoned by the para 4.4.

I would like to request you to sue Canada as one country sues another country. Since if a country sues Canada then the international court must examine the merit of the complaint and they must decide about the merit of the case, which they did not do for my complaint. If a country sues Canada then it cannot be a reason for the dismissal, that I exhausted all the remedies or not. During lawsuits between countries, it is not a standpoint. Please start a suit against Canada on the base of article 41 paragraph 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights. (120/1976 Sb., čl. 41, odst. 1) Please issue a warrant of arrest against the Canadian judge for the jurisdiction of the European Union.

I am in need. Please send me 250 Kč, or 2500 Kč, if you can, or if it is too much, please send me 25 Kč if you can do this for me.

Account number:

IBAN: HU82 1070 0141 6515 8795 5000 0005

SWIFT code CIBH HU HB

name: Peter Vargay

address: Hungary, Debrecen, Hatvan u. 1. c.Slovenská verze

(Pôvodné anglické znenie je nižšie.)

Pomoc!

Ak je niekto z Vašich priateľov alebo známych policajtom, prokurátorom, sudcom, zamestnancom niektorého z ministerstiev, politikom či snáď cirkevným činiteľom, zašlite mu prosím tento mail. Bohužiaľ som nebol schopný nájsť konkrétne adresy. Chcel by som požiadať vás príliš čítať tento text.
Pomôžte mi, prosím. Nachádzam sa vo veľmi ťažkej situácii. Som matematik, vedec, ešte pred niekoľkými rokmi som patril k tým zámožnějším. Po celé roky som pracoval na vývoji počítačových systémov pre ochranu inštitúcií s kľúčovým významom pre bezpečnosť štátu. Sám som 10 rokov pracoval na vývoji globálnej antivírusovej ochrany Najvyššieho súdu Maďarskej republiky, ale moje ochranné systémy po niekoľko rokov chránili tiež všetky colné úrady, chemické a farmaceutické továrne, obrovské oceliarne - jediné svojho druhu v krajine, tlačiarne, nemocnice i radnice. Moje programy zabezpečovali antivírusovú ochranu celkovo 20 tisíc počítačov. Ako som uviedol, žil som v hojnosti a vlastnil som štyri byty.
Pred piatimi rokmi však bol v Kanade proti mne vynesený rozsudok, na základe ktorého som musel preplatiť celkovo 850 000 €, z toho 800 000 € naprosto nezákonne a bez akéhokoľvek právneho základu. V dôsledku toho som sa stal takmer bezdomovcom. Kanada zastáva stanovisko, že som sa počas súdneho sporu dopustil chyby, pretože som nemohol predložiť istý dokument, a podľa ich názoru takýto človek nemá právo ani na spravodlivé konanie, ani na odvolanie, ani na zákonný rozsudok, a preto som sa za trest nemohol zúčastniť pojednávania proti mojej osobe, za trest nebolo vykonané dôkazné konanie (a to ani s druhou stranou) a za trest dosiahla odchýlka od zákonnej sadzby 800 000 €. Za trest musím doživotne platiť dôchodok vo výške 1 090 € mesačne pre zdravú dvadsaťpäťročnú ženu, ktorá už nikdy v živote nemusí pracovať, hoci sa jedná o osobu v produktívnom veku a ničím nepostihnutú. I to je v rámci trestu za môj údajný prehrešok. Nebyť tohto trestu, spomínaná osoba by nebola získala ani halier dôchodku, pretože na neho zo zákona nemá nárok, ja však, ako sa zdá, nemám nárok na zákonný rozsudok. Dnes už mi nič nezostalo, traja rodinní príslušníci zomreli, jeden ochorel na rakovinou a päť rokov som nevidel ani svoje deti, pretože časťou trestu je aj znemožnenie kontaktu s deťmi. Bol proti mne uplatnený trest nezákonného rozsudku, lebo na požiadanie kanadského súdu som nebol schopný predložiť finančné dokumenty jednej maďarskej firmy. Celá rodina vedca žijúceho v najsilnejšej krajine sveta (EÚ) predsa nemôže zahynúť len preto, že sa jeden kanadský sudca prepočítal o 800 000 €, že jeden kanadský sudca nie je ochotný vyniesť rozsudok v súlade so zákonmi.
Mená právnikov mojej ženy v tomto spore: Israel a Goldstein, meno sudcu: Waldman.
V Kanade došlo i k prípadu, že kapitán zaoceánskeho plavidla v prístave neodovzdal istý dokument. Proti firme sa začalo konanie za nepredloženie dokumentu, avšak firma z neho bola vylúčená a za trest bola celá loď zhabaná. Posádka plavidla sa nedopustila pašovania ani iného trestného činu, Kanada však napriek tomu zastáva názor, že strany môžu vylúčiť z konania, a za týchto okolností môžu sudcovia vynášať rozsudky podľa vlastnej vôle. Jedna nákladná loď pre kus papiera. Somálski piráti sú svätí pustovníci v porovnaní s Kanadou. Jedná sa o efektívny spôsob krádeže nákladných lodí, nie je to hlúpy spôsob somálskych pirátov.
Kanada sa v oblasti právneho systému uberá proti prúdu. Je čoraz viac vylúčení, k nepatrnej časti rozsudkov vyhotovujú odôvodnenia, neexistuje oficiálne vynesenie rozsudku. Sudcovia prijímajú nezákonné rozsudky, pravidelne nevykonávajú žiadne dokazovacie konanie, rovnako ako v mojom prípade. Vládne tu neznalosť a nedodržiavanie základných právnych noriem. Kedysi tam bola jurisdikcia na pomerne vysokej úrovni. Čítal som niekoľko zákonov z 20. rokov 20. storočia a oboznámil som sa tiež s niekoľkými rozsudkami vrátane dokonalého zdôvodnenia; jednalo sa o spisy ako v Európe alebo v USA, dnes však to všetko upadlo do zabudnutia. Čo sa tam teraz deje, nemožno nazvať právnym poriadkom.
Európska Únia sa dnes stala najsilnejším štátom sveta, federáciou s vlastným ministerským predsedom, s vlastným ministrom zahraničia a s vlastnými ozbrojenými silami. Prakticky sú to akési Spojené štáty európske. Naliehavo Vám prosím, aby ste nepripustili, že by Kanada toto robila so mnou, prípadne s iným vedcom. Prečo by mal najsilnejší štát zemegule pripustiť, aby Kanada neslýchanými justičnými podvodmi ožobračovala, prenasledovala a privádzala na pokraj nemajetnosti jeho najnadanejších vedcov a hnala do záhuby aj ich rodiny? Naliehavo Vás žiadam, aby to Kanade neprešlo.
U Medzinárodného súdu v Ženeve som požiadal o začatí konania proti Kanade, príslušné spisy prikladám. Medzinárodný súd moje sťažnosti náležite neprešetrovala s odôvodnením, že som v Kanade proti rozsudku nepodal odvolanie. Odvolať som sa však samozrejme nemohol, a to práve preto, že som bol z akejkoľvek formy účasti na sporu, a to aj z odvolacieho konania vylúčený. Pokúsil som sa Medzinárodnému súdu objasniť, že akémukoľvek odvolaniu bolo zamedzené, ale ani potom vec náležite nepreskúmala a tvrdil, že nebolo podané odvolanie. Pritom bolo zamedzenie možnosti odvolania vlastným predmetom sťažnosti. O tom, že Medzinárodný súd si napokon mnohé skutočnosti uvedené v mojich podaniach chybne vyložil, sa môžete presvedčiť v prílohe. Jeden z argumentov, na ktorých sa konečné rozhodnutie zakladá, znie, prečo som sa nepokúsil o konania o ústavnej sťažnosti, pritom som však už v skoršom podaní poukázal na skutočnosť, že kanadská ústava neposkytuje ochranu práv, ktoré sú predmetom sťažnosti. Ako sa zdá, v mojom podaní nebola venovaná pozornosť pasáži, kde v niekoľkých bodoch podrobne rozoberám, prečo ústava neposkytuje ochranu týchto práv. Medzinárodný súd totiž vo svojom rozhodnutí necituje tú časť môjho podania, kde je popierané tvrdenie ods 4.4 tohto rozhodnutia, a svoje konečné rozhodnutie odôvodňuje vlastne týmto odsekom.
Prosím, aby ste zažalovali Kanadu v rámci medzištátneho sporu. Len na tejto platforme musí totiž Medzinárodný súd sťažnosť preskúmať a vyniesť náležitý rozsudok, k čomu na základe mojej sťažnosti nemohlo dôjsť. Ak dôjde k cezhraničnému sporu, potom nemôže poslúžiť ako argument pre odmietnutie fakt, že neboli vyčerpané možnosti odvolania. V medzištátnom spore nie je táto skutočnosť smerodajná. Prosím, aby ste začali konanie proti Kanade na základe článku 41 odsek 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. (Uverejnené v Zbierke zákonov č. 23/1976 strana 570.) V rámci možnosti vyhláste aj na území Európskej Únie pátranie po sudcovi.

Ja som v núdzi. Prosím pošlite mi 10 €, alebo 100 €, ak je to možné, alebo ak je príliš veľa, pošlite mi 1 €, ak sa to dá urobiť pre mňa.
Číslo účtu:
IBAN: HU82 1070 0141 6515 8795 5000 0005
SWIFT kód CIBH HU HB
Meno: Peter Vargay
adresa: Maďarsko, Debrecen, Hatvan U. 1. c.
 
Help me!

Please, if anyone of your friends or acquaintances works as a policeman or judge or prosecutor or lawyer or politician or works for any Ministry or any church, please forward this email to him/her. Unfortunately, I was not able to find their addresses.
Please, help me; I am in a very big trouble. I am a mathematician scientist; I was rich until a few years ago. I developed computer anti virus security systems for the most important for the most security protected government organizations and factories of my country, for many-many years. I developed the whole anti-virus security system for the Supreme Court of Hungary for 10 years, and the protection system developed by me protected all the customs office all over the country, chemical and pharmacy factories, the only and big steel factory, printing houses, hospitals, city halls, schools. All together more than 20 thousands computer were protected by my scientific programs. I was rich, I owned 4 apartments.
A Canadian court passed a 850 000 € judgement against me five years ago, from which more than 800 000 € is totally unlawful, without any legal ground. I became almost totally homeless from this judgement. The point of view of Canada is that I made a mistake during the proceeding when I was not able to obtain a document, and their position is that a person like this is not entitled to a fair trial, has no right to appeal, is not entitled to a judgement according to the law. So they disqualified us, they did not allow our party to participate in my own lawsuit, they did not conduct any evidence taking procedure, the judge departed from the law by more than 800 000 €, all of these as a punishment. I have to pay monthly 1 090 € lifelong spousal support for a healthy 25 years old woman as a punishment, and she never has to work any more in her life, while she is totally able to work, she is not in need, all of these for my alleged mistake as a punishment. If there was no punishment, then she could not have had any spousal support, not even one cent, since she is not entitled to it according to the law, but I am not entitled to a judgement according to the law as a punishment. All my assets has gone by now, 3 of my family member died, 1 diagnosed with cancer, I have not seen my child in the past 6 years, since not allowing me to see my child is also part of the punishment. The unlawful judgement is my punishment, because I was not able to obtain the financial papers of a Hungarian company, which was demanded through me by the Canadian court. A whole family, a whole family of a scientist, a family of a scientist of the strongest country around the world (European Union) cannot die just because a Canadian judge miscalculate the judgement by 800 000 €, just because a Canadian judge is not willing to pass a judgement according to the law.
The two lawyers of my wife were Ms. Israel and Mr. Goldstein; the judge was Ms. Waldman in this proceeding.
There was a Court case in Canada, in which the captain of a foreign freight ship did not file a document in the seaport after the arrival, they were suited for this, they were disqualified from the proceeding, and finally the whole ship was taken away. The ship did not smuggle anything, and no any other crime was committed, just Canada simply imagines, that one of the parties can be disqualified, and the judge can pass a judgement whatever he wants after only one party has remained in the proceeding. One freight ship for a piece of paper. The Somali pirates are holy hermits compared with Canada. This is the efficient way of stealing freight ships, not that stupid way of the Somali pirates.
Canada is developing backward in the law science. There are more and more disqualifications from proceedings and trials, very few percentages of the judgments have reasoning part, there is absolutely no public pronouncement of judgements all over the country, not even one. The judges pass judgments contradicted the law; they systematically do not conduct any kind of evidence taking procedure, like the judge did not conduct it in my case either. The judges do not know even the most fundamental principles, they do not understand them, and they do not observe them. There was a pretty good administration of justice in Canada long time ago, I have read laws and judgements with excellent reasoning part from the 1920’s, they were as good as the Europeans or USA ones, but they have forgotten everything for today. The thing there cannot be named as administration of justice.
The European Union became the strongest country of the world for today. This is a federation with own Prime Minister, own Minister of Foreign Affairs, and own army. Practically, we can say, this is the United States of Europe. I request you, I beg you, do not allow Canada to do this with me or with other scientists of the European Union. Why would we allow, why would the strongest country of the world allow for Canada to plunder the scientists of the strongest country of the world, to amuse itself with playing with these scientists, to rush the families of the scientists of the European Union to the death, to make the rich scientists of the European Union homeless with incredible judicial frauds? I ask, I beg, please do not allow Canada this.
I started an international court process against Canada in front of the Geneva International Court, the submissions can be found in the attachment of this email, joined into one document. The International Court did not examine the merit of the complaint, because I did not finish any appeal process against the judgement in front of a Canadian court. But I was not able to appeal exactly because I was disqualified from all the court processes in Canada, even from all the appeal processes. We explained to the international court that all the appeal was forbidden, and after it, they did not examine the merit of my complaint because I did not appeal. But this was exactly we complained about, that we were not allowed to appeal. We explained that we tried to launch the appeal but our documents were rejected by the court of second instance. The international court misunderstood lots of things from our submissions; you can check everything in the attachment. One of their arguments was that we did not exhaust the constitutional challenge while it was an effective and available remedy and they established the final conclusion on this argument. But we explained in one of our submissions that the Canadian Constitution does not protect the rights which we complained about so the constitutional challenge cannot be effective. It seems, they did not find the part of our submission, which proved in detail that the Constitution does not protect the complained rights. Since the international court did not quote our doubts for the para 4.4 of the Decision, and their final conclusion is reasoned by the para 4.4.
I would like to request you to sue Canada as one country sues another country. Since if a country sues Canada then the international court must examine the merit of the complaint and they must decide about the merit of the case, which they did not do for my complaint. If a country sues Canada then it cannot be a reason for the dismissal, that I exhausted all the remedies or not. During lawsuits between countries, it is not a standpoint. Please start a suit against Canada on the base of article 41 paragraph 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights. (Uverejnené v Zbierke zákonov č. 23/1976 strana 570.) Please issue a warrant of arrest against the Canadian judge for the jurisdiction of the European Union.

I am in need. Please send me 10 €, or 100 €, if you can, or if it is too much, please send me 1 € if you can do this for me.
Account number:
IBAN: HU82 1070 0141 6515 8795 5000 0005
SWIFT code CIBH HU HB
name: Peter Vargay
address: Hungary, Debrecen, Hatvan u. 1. c.Poznámka redaktora

V noci z 26. na 27. dubna zaplavila tato zpráva e-mailové schránky v mnoha zemích. Jazyková mutace zprávy byla přizpůsobena místem doručení. Do českých e-mailových schránek byl doručen tento text napsaný dobrou češtinou a za ním následoval anglický překlad.

Zpráva obsahovala také 2 přílohy:

Veškeré obdržené vzorky byly pravděpodobně rozeslány z domény axelero.eu (nahodne_jmeno@axelero.eu). Podle výpisu EURIDu je jako registrant - technický kontakt uvedeno stejné jméno jako ve výše zmiňovaných dokumentech.

Celý dlouhý text silně připomíná nigerijský scam typu "byl jsem bohatý, ale diktatura mě vyhání ze země a potřebuji každý dolar", ale tentokrát veškeré kontakty, včetně banky jsou v Maďarsku.

Co přesně za touto spamovací akcí vězí zatím nelze přesně určit. Je možné, že se jedná o promyšlené zkombinování a zneužití veřejně dostupných informací, ale ani ostatní možné verze, včetně pravdivosti nejsou doposud zcela vyloučeny.

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/madarsky-spam----pomoc-peter-vargay/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=1077

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Cybersecurity Conference Prague 2020
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
SDRUŽENÍ INTERNETOVÝCH OBCHODŮ  Internet-Shops.cz
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
SECIT.SK
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Lymfatické centrum Třebíč
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Doména LEVNAVEJCE.CZ je na prodej.